Uncategorized

UBB Cluj organizează concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate

QS World University Rankings

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB Cluj) organizează şi în acest an concursuri, care pot înlocui examenul de admitere la facultate, pentru anul universitar 2016-2017. Concursurile se adresează în principal elevilor de liceu de clasa a XI-a şi a XII-a care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la UBB.
Acest tip de concursuri vor avea loc la următoarele facultăţi:

Facultatea de Matematică și Informatică organizează Concursul „Mate-Info UBB” în data de 16 aprilie 2016. Programul detaliat şi tematicile abordate se găsesc pe pagina http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb/.

Facultatea de Fizică organizează Concursul de fizică pentru liceeni „Augustin Maior” în 16 aprilie 2016 și în luna noiembrie 2016. Concursul se organizează în principal la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, dar şi la unităţi de învăţământ din alte oraşe cu prezenţe remarcabile la precedentele ediţii ale concursului. Concursul constă dintr-o singură probă scrisă, având durata de maxim 2 ore, conţinând două probleme şi o întrebare teoretică din materia de liceu parcursă, conform programei detaliate, precizate pe pagina web a concursului. Toate informaţiile despre concurs se află la adresa: http://www.phys.ubbcluj.ro/augustinmaior/index.html.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică organizează Concursul „Candin Liteanu” în data de 16 aprilie 2016, cu începere de la ora 10.00, la sediul Facultăţii. Acest concurs oferă candidaţilor atât posibilitatea verificării cunoştinţelor de chimie, dar este şi un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a UBB. Nota obţinută la acest concurs poate înlocui (la cerere) media de admitere din cadrul Concursului de Admitere 2016, cu condiţia ca persoana în cauză să deţină o diplomă de bacalaureat. Mai multe detalii găsiţi accesând link-ul: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/.

Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Biologie, liniile română şi germană, organizează concursul „Emil Racoviţă”, care se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Concursul  se va desfăşura în data de 2 aprilie 2016, ora 12.00, în Amfiteatrul de Zoologie, str. Clinicilor, nr. 5-7). Concursul „Apáthy István” (pentru linia maghiară) se va desfăşura în data de 19 martie 2016, între orele 11.00 şi 14.00, în clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1), în sala Emil Pop (P 64). Detalii referitoare la desfăşurarea acestor concursuri se pot găsi  pe site-ul:http://bioge.ubbcluj.ro/.

În perioada 15 ianuarie–15 iunie 2016 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează Concursul“Marcian Bleahu”, care se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi a X-a interesaţi de domeniul științei și ingineriei mediului. Lucrările/proiectele pot fi predate la Decanatul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului sau expediate prin poştă/curier sau email, la adresaenviro@ubbcluj.ro, în perioada 15 ianuarie–15 iunie 2016,  urmând ca evaluarea lor să se facă până la data 30 iunie 2016.

Linia maghiară de Filosofie, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, organizează concursuri de eseuri, adresate elevilor de liceu. Perioada de desfășurare a acestor concursuri de eseuri începe din 15 ianuarie 2016. Lucrările elevilor pot fi trimise până la sfârșitul lunii aprilie 2016, iar acestea vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale departamentului. Rezultatele finale vor fi publicate la începutul lunii mai 2016. Pentru a vedea mai multe informații legate de condițiile și regulamentele concursului, va rugăm să accesați site-ul:http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro

Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Asistență Socială va organiza concursul de sociologie și antropologie „Ion Aluaș” și Concursul „ Olimpiada voluntarilor”. Tematica concursului „ Ion Aluaș” și lecturile recomandate se afișează pe site-ul facultății. Data limită de înscriere este 1 aprilie 2016, afișarea rezultatelor se va face pe 2 etape, etapa I: 8 aprilie 2016,  etapa II: 18-22 aprilie 2016.  Înscrierea se realizează prin e-mail, la adresa: concurs@socasis.ubbcluj.ro.  Concursul „ Olimpiada voluntarilor” se va desfășura pe parcursul a trei etape – Etapa I constă în trimiterea formularului eseului și a adeverinței- 1 aprilie 2016, etapa II reprezintă afișarea rezultatelor – 6 aprilie 2016 și etapa III va avea loc în perioada 18-22 aprilie. Susținerea eseurilor se va realiza personal la Cluj, în cadrul săptămânii „ Școala Altfel”. Câștigătorii concursului sunt recompensați cu premii, dar și prin avantaje la examenul de admitere la secția de Asistență Socială, care să le servească la asigurarea unei poziții favorabile din punctul de vedere al obținerii unei burse de studii. „Olimpiada Voluntarilor” este un concurs de eseuri care are ca subiect descrierea unor activități de voluntariat în domeniul psihosocial, realizate de elevi în cadrul unor programe de voluntariat organizate de școli, servicii sociale, ONG-uri sau organizate și conduse de către elevii înșiși. Participanții la concurs vor depune un portofoliu, sau vor trimite în format electronic (prin mail la adresa concurs.asis@socasis.ubbcluj.rocătre secretariatul facultății un dosar care să conțină:
Formularul de înregistrare completat (de pe site-ul facultății, secțiunea concursuri pentru liceeni),care să conțină adresa poștală și electronică de contact a elevului, precum și numărul de telefon.
Una sau mai multe adeverințe privind activitățile de voluntariat realizate (in format fizic sau scanat), care să conțină numele instituției/organizației la care s-a desfășurat activitatea, conținutul activității și evidența a cel puțin 20 de ore de activități la care a participat elevul.
Un eseu cu o structură dată.

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor organizează Concursul de cunoștințe„Oeconomicus Napocensis”, destinat elevilor de clasa a XI-a și a XII-a din instituțiile de învățământ preuniversitar naționale. Concursul se desfășoară în cadrul a două sesiuni, prima în luna martie 2016, iar cea de-a doua în luna mai 2016 și constă într-un test scris la una din disciplinele: economie generală, matematică, educație antreprenorială, contabilitate, marketing și informatică. Concursul se desfășoară în limba română, maghiară, germană, engleză sau franceză, în funcție de opțiunea concurenților. Pentru mai multe detalii consulaţi informaţiile de pe site-ul facultăţii: www.econ.ubbcluj.ro/oeconomicus.

Facultatea de Business va organiza un concurs de cunoştinţe se va desfăşura în data de 9 aprilie 2016, la sediul facultăţii, candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs. Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 2 aprilie 2016, (conform calendarului afişat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării va organiza în perioada 1 martie, 6 aprilie și 18-29 aprilie 2016, concursuri care pot substitui media de admitere pentru specializarea Public Health, pentru anul universitar 2016/2017. Pentru mai multe detalii consulaţi informaţiile de pe site-ul http://publichealth.ro/.

În perioada martie-iulie 2016 Facultatea de Teatru și Televiziune va organiza o sesiune de pregătire pentru admiterea la facultate, în cadrul tuturor departamentelor facultății. Sesiunea de pregătire se va desfășura în perioada martie-iulie 2016 (până la începerea admiterii).

Toate informaţiile referitoare la concursuri şi cursuri de pregătire pentru admiterea la UBB pot fi consultate accesând link-ul: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/concursuri_admitere/

 Lasă un răspuns

Site creat de