Studentie

UBB Goes Green – Proiect de îmbunătățire al poziționării UBB Cluj în ierarhizările internaționale de profil

QS World University Rankings

La nivelul Universității Babeș-Bolyai s-a decis adoptarea programului „UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă” (UBB Goes Green).

Această hotărâre a fost luată pentru a facilita procesul de îmbunătățire al poziționării UBB în ierarhizările internaționale de profil, dar și pentru a angrena UBB în mișcarea internațională, mai largă, legată de dezvoltarea sustenabilă și politici care reduc impactul antropic asupra mediului înconjurător.

Totodată, prin UBB Goes Green se va realiza un cadru general de referință și de derulare a activităților academice și administrative din UBB,  care va fi coordonat de Institutul STAR-UBB și va include diverse măsuri operaționalizate, detaliate și implementate gradual, în funcție de resursele financiare disponibile.

Printre măsurile minimale care stau la baza derulării Programului „UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă” se regăsesc următoarele:

  • Site-ul UBB – înființarea unei pagini de web dedicate, parte a ubbcluj.ro, numită green.ubbcluj.ro (pe această pagină se vor publica majoritatea activităților UBB care vizează implementarea politicii verzi a UBB)
  • Aplicația managementul cercetării – introducerea unui buton „green” în aplicația Managementul Cercetării”, care să permită semnalizarea prin bifare a activităților (publicații și conferințe, cel puțin) care au legătură cu dezvoltarea sustenabilă
  • Administrativ – adoptarea la nivel administrativ a unei politici de utilizare economică a resurselor, respectiv de a reduce amprenta ecologică (ecological footprint) a UBB și a comunității sale academice, precum și impactul antropic asupra mediului.
  •  Educația ecologică a comunității academice și ocrotirea naturii prin: introducerea pe scară mai largă în curriculumul universitar a activităților legate de dezvoltarea sustenabilă și protecția mediului și/sau a unor activități transversale de profil, organizarea și susținerea evenimentelor cu profil de educație ecologică organizate în cadrul universității de către UBB sau în parteneriat cu alte organizații (ex.Noaptea Privighetorilor în colaborare cu Societatea Ornitologică Română) și realizarea de activități comune cu studenții și cadrele didactice/de cercetare ale UBB, care să implice comunitatea pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la aceste aspecte de sustenabilitate.

Aspirația UBB de a se configura într-o universitate de tip world class, vizibilă internațional, bine integrată în aria internațională a educației și cercetării, și angajamentul de a reduce amprenta ecologică a Universității Babeș-Bolyai stau la baza adoptării programului „UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă” (UBB Goes Green).Lasă un răspuns

Site creat de