Studentie, Important

Un nou program academic la UBB Cluj: Psihologie-Știință Cognitivă

UBB Cluj va elabora strategia României în noile tehnologii cuantice

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) dezvoltă un nou program academic în Psihologie-Știință cognitivă (Psychology-Cognitive science), care este planificat din anul universitar 2022-2023, la nivel de licență, doar în limba engleză.

Ce este Știința cognitivă?

Știința cognitivă reprezintă un demers interdisciplinar complex care a revoluționat cunoașterea umană începând cu mijlocul secolului XX, devenind în timp o specialitate fundamentală a psihologiei moderne. Mutarea s-a produs în timp, de la focalizarea inițială pe cercetare științifică multi/inter/transdisciplinară, până la a deveni o specializare de sine stătătoare, organizată inițial educațional mai ales la nivel de master/doctorat/postdoctorat, dezvoltată apoi mai mult, ca specializare cu implicații practice și/sau ca un cadru general de pregătire științifică, organizată astăzi educațional și la nivel de licență.

Programul, organizat de Departamentele de Psihologie, respectiv, Psihologie clinică și psihoterapie, are ca misiune centrală o formare inițială de înaltă calitate a viitorilor specialiști din domeniul psihologiei și al științelor cognitive conexe (neuroștiinte cognitive, informatică, lingvistică cognitivă, logică și epistemologie).

Ca obiectiv specific, programul își propune să asigure o pregătire interdisciplinară robustă, care să faciliteze înțelegerea și operarea cu cunoștinte fundamentale specifice psihologiei și științelor cognitive, în vederea valorificării lor în contexte știintific-investigative și practic-aplicative, declară decanul Facultatii de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB, prof. univ. dr. Adrian Opre.

Mesajul rectorului UBB Cluj

La rândul său, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că psihologia clujeană a fost, de la fondarea din 1919, una profund științifică/experimentală, iar după Revoluția din 1989 a fost organizată dominant în paradigma „cognitivă”, pe același fond științific/experimental.

Programele noastre doctorale și masterale sunt de ani buni organizate „cognitiv-experimental”, lucru care a poziționat psihologia clujeană prima și singura din țară și în top 500 la nivel internațional (în psihologie și/sau în psihologie și științe cognitive).

Acest program extins acum la nivel de licență ne permite:

  • (1) să integrăm mai bine expertiza existentă la nivelul UBB (psihologie, informatică, filosofie, lingvistică, biologie etc.) și să colaborăm mai strâns la nivel național (cu colegii din Academia Română și din Universitatea din București – care au pornit, la rândul lor, un astfel de program la nivel de licență),
  • (2) să pregătim specialiști cu o pregătire științifică mai integrativă, capabili să abordeze probleme teoretice și/sau practice complexe și/sau să se superspecializeze prin programe de master/doctorat, în cunoștință de cauză, la nivel de vârf (ex. știinte cognitive clinice, inteligență artificială, neuroștiințe cognitive, lingvistică computațională, filosofia minții etc.)
  • și (3) să constituim o platformă competitivă de internaționalizare a UBB.  Extinderea de la nivel de „graduate” la „undergraduate” a pregătirii în științe cognitive corespunde unor tendințe recente similare la nivel internațional. În plus, acest demers se completează perfect cu Institutul BrainQ, dedicat neuroștiințelor cognitive , într-o integrare adecvată a educației, cercetării științifice și relației cu mediul socio-economic.”


Lasă un răspuns

Site creat de