Studentie, Important

Universitatea Babeș-Bolyai rămâne şi în acest an cea mai bine clasată universitate românească în topul BRICS & Emerging Economies Rankings

Universitatea Babeş-Bolyai ocupă prima poziţie în clasamentul global al universităţilor din România pe anul 2017

Universitatea Babeș-Bolyai este, şi în acest an, cea mai bine clasată instituție de învățământ superior din România din topul  BRICS & Emerging Economies Rankings 2017, publicat de Times Higher Education, aceasta poziţionându-se pe locul 132 din 300 de universităţi incluse în ierarhizare.

Universitatea Alexandru Iona Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara ocupă poziţia 200, iar Universitatea din Bucureşti se află în intervalul 251-300. Nicio altă universitate din România nu mai apare pe un loc vizibil în acestă ierarhizare.

Rezultatul obţinut este congruent cu rezultatul Metarankingului Universitar-2016, care a poziţionat de asemenea UBB pe prima poziţie în ţară în anul 2016, prin prisma indicatorilor academici reflectaţi de clasamentele internaţionale de referinţă ale universităţilor.

Phil Baty, editorul pentru THE World University Rankings, a declarat în legătură cu acest clasament şi cu poziţionarea UBB:

Nu este uşor să apari în 2017 BRICS & Emerging Economies Rankings, unde sunt folosiţi aceiaşi 13 indicatori de performanță, riguroşi și exigenţi, ca ai clasamentului global World University Rankings. Instituțiile trebuie să demonstreze atingerea unor standarde înalte de performanță în predare, cercetare, perspectivă internațională și transfer de cunoștințe, dar și să concureze cu alte universități fruntaşe din peste 50 de țări cu economii emergente. Luăm în considerare doar cele mai bune universități din acest grup, astfel că a face parte din lista primelor 300 de universităţi este o mare realizare în sine și Universitatea Babeș-Bolyai merită felicitările noastre„.

Ierarhizarea Times Higher Education World University Rankings utilizează în analiză 13 criterii, cele mai importante fiind grupate în jurul a cinci indicatori principali: calitatea procesului de predare (mediul de învățare), cercetare (numărul și prestigiul publicațiilor), citările (factorul de impact), perspectiva internațională (personal, studenți și cercetare), relația cu mediul de afaceri (transferul de cunoștințe).

Ierarhizarea poate fi accesată la link-ul: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/RO/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsLasă un răspuns

Site creat de