Studentie, Important

Universitatea Tehnică din Cluj a câştigat un proiect de cercetare în valoare de 1.125.000 euro

Universitatea Tehnică din Cluj

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a câștigat un proiect privind susținerea excelenței în cercetare în valoare de 1.125.000 euro.

În urma competiției care a avut loc la nivel național privind proiectele de dezvoltare instituțională, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a fost selectată și a câștigat un proiect în valoare de 1.125.000 euro.

Proiectul „Susținerea excelenței în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor și materialelor avansate” a fost conceput și susținut în întregime de UTCN și a obținut un punctaj de 86,18 puncte în cadrul competiției, fiind pe locul IV la nivel național în cadrul secțiunii Eco-nanotehnologii și materiale avansate.

Criteriile reprezentantive care au stat la baza selecției au vizat performanțele universității în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Proiectul va fi implementat în perioada 15.10.2018 – 30.11.2020 și cuprinde mai multe direcții de intervenție:

• creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare;
• înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact;
• atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate;
• susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferințe de prestigiu;
• susţinerea conferinţelor internaţionale cu largă vizibilitate organizate de universitate;
• susţinerea participării cadrelor didactice și a studenților doctoranzi la conferințe de prestigiu;
• dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

Aceste competiții care certifică prin selecție proiectele depuse de UTCN, validează poziţia universității câştigată în topul instituţiilor de învăţământ orientate spre cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Obiectivele constante ale UTCN pe direcția cercetare – dezvoltare, vizează dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare; dinamizarea relaţiei cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică, precum și creșterea vizibilităţii naționale și internaționale.Lasă un răspuns

Site creat de