Studentie, Important

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca inaugurează un laborator de Automatizarea Clădirilor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca inaugurează un laborator de Automatizarea Clădirilor

Miercuri, 13 octombrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) inagurează Laboratorul ”Automatizarea Clădirilor”, în cadrul Departamentului de Automatică a Facultății de Automatică și Calculatoare.

Conceput ca un spațiu educațional în domeniul automatizării clădirilor, laboratorul a fost dotat cu multiple platforme de dezvoltare pentru implementarea hardware și software a proiectelor, dar și platforme specifice pentru dezvoltarea și demonstrarea unor soluții, sau integrarea cu alte sisteme.

Laboratorul a fost dezvoltat pentru activități didactice și de cercetare, pentru dezvoltarea de proiecte de diplomă și disertație, teze de doctorat, precum și pentru dezvoltarea de proiecte în colaborare cu alte universități, institute de cercetare și companii din mediul economic, locale, naționale sau internaționale.

Cum îi va ajuta pe studenţi această investiţie

Investiția va permite studenților să testeze, să simuleze și să pună în practică diferite tehnologii și sisteme specifice industriei Automatizării Clădirilor, ajutându-i să se pregătească pentru o carieră în inginerie. De asemenea, vor avea oportunitatea să proiecteze și să configureze sisteme complete și de actualitate.


Datorită parteneriatului științific dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Asociația Internațională KNX, laboratorul dispune de licențe software dedicate programării echipamentelor specifice, KNX fiind cel mai răspândit standard internațional pentru automatizarea clădirilor.

Ce fel de activităţi pot fi realizate în acest laborator

În cadrul Laboratorului de „Automatizarea Clădirilor” se pot realiza activități avansate precum și teste experimentale pentru a integra uniform principalele tipuri de sisteme destinate clădirilor pentru: colectarea datelor de la clădiri pentru monitorizare, controlul mentenanței, contorizarea și optimizarea consumurilor, elaborarea unei metode standardizate de analiză a clădirilor pentru proiectarea sistemelor de
management, respectiv integrarea subsistemelor de monitorizare și control destinate clădirilor și elaborarea unei metode standardizate de implementare.

Acest laborator dispune de opt standuri reconfigurabile bazate pe plăci de dezvoltare, senzori și accesorii precum și un stand experimental dedicat KNX.

Laboratorul este amplasat la etajul 5 al clădirii UTCN de pe strada Observatorului, nr. 2. De echipamentele și dotările lui vor beneficia anual peste 1000 de studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și cercetători.Lasă un răspuns

Site creat de