Studentie

USAMV CLUJ | Noi tendințe europene în asigurarea și evaluarea calității învățământului superior

USAMV Cluj-Napoca

Printre premisele care au contribuit la schimbarea şi modernizarea sistemului de învăţământ superior la nivel European sunt: (a) internaţionalizarea învăţământului (implementarea Procesului Bologna, mobilităţile studenţilor şi cadrelor didactice prin programul Erasmus+, mobilitatea europeană a forţei de muncă, existenţa profesiilor reglementate la nivel European, (b) dezvoltarea conceptului de învăţământ centrat pe student, bazat pe rezolvarea de probleme concrete şi, implicit, pe formarea de competenţe necesare pe piaţă muncii, (c) până la ora actuală evaluarea internă şi externă a calităţii învăţământului universitar se bazează mai mult pe mediul în care se realizează procesul de învăţare, calitatea cadrelor didactice şi a facilităţilor de învăţare, precum şi pe conţinutul programelor de studii.

În ultima vreme a devenit tot mai evident faptul că performanţele învăţământului universitar se validează în momentul angajării absolvenţilor. Corelarea învăţământului universitar cu nevoile pieţei forţei de muncă poate fi realizată doar prin dobândirea de către studenţi a competenţelor şi abilităţilor practice necesare în prima zi de angajare.  Că urmare, pentru fiecare profesie, respectiv program de studii, trebuie să cunoaştem exact competenţele pe care dorim să le oferim studenţilor, ţinând cont de dinamică mediului economic şi profesional, în strânsă colaborare cu părţile interesate.

O garanţie în vederea modernizării învăţământului superior este reprezentată de implemenatrea unor noi proceduri interne de management a calităţii, care să ia în considerare aceste tendinţe recente. Aceste proceduri trebuie să fie bazate pe competenţe profesionale cheie, precum şi pe sistemul de predare bazat pe acumularea de competenţe. Acestea trebuie să asigure că instrumentele de modernizare în cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior sunt corespunzător implementate în instituţiile europene de învăţământ superior. Deşi s-au constatat rezultate remarcabile privind îmbunătăţirea calităţii în învăţământul superior în ultimii ani la nivel European, mai sunt însă multe lucruri de făcut.

Pornind de la aceste considerente, USAMV Cluj Napoca este printre primele instituţii de învăţământ superior din România, care a înţeles că pentru a avea absolvenţi de calitate, care să fie validaţi pe piaţa muncii, nu numai în ţară, cât şi în străinătate, este necesară o adaptare a sistemului educaţional la cerinţele actuale ale profesiilor pe care le oferă. Unul dintre numeroasele exemple privind deschiderea USAMV Cluj-Napoca către Spaţiul European al Învăţământului Superior (European Higher Education Area – EHEA) este participarea universităţii în proiectul Erasmus+ “Internal quality management – Evaluating and improving competence-based higher education IQM”, în  cadrul unui consorţiu European din care fac parte instituţii de învăţământ superior, precum şi agenţii de asigurare a calităţii prestigioase: Universitatea de Medicină Veterinară Viena, Universitatea Ljubliana, Universitatea Vilnius, Universiatea Odemburg, Universitatea de Ştiinţe Economice Viena, EAEVE (the European Association of Establishments for Veterinary Education), ENQA (The European Association for Quality Assurance în Higher Education), AQA (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria). Proiectul se derulează în perioada 2015-2018 şi îşi propune: (a) îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale europene, (b) stabilirea unui parteneriat strategic internaţional care va lua în considerare măsuri de gestionare a calităţii adecvate pentru a fi utilizate în instituţiile de învăţământ superior, (c) dezvoltarea, testarea şi difuzarea de proceduri solide, de încredere, privind managementul calităţii, care pot contribui la îmbunătăţirea durabilă a predării bazate pe competenţe.

Motivaţia proiectului a pornit de la necesitatea predării bazate pe competenţe şi evaluarea acestora, aspecte care sunt tot mai des în centrul dezbaterilor, în special în Uniunea Europeană (ex. „Standardele şi liniile directoare pentru managementul calităţii în instituţiile de învăţământ superior europene”, ENQA – 2015), însă instrumentele de evaluare utilizate se bazează de cele mai multe ori doar pe competenţe unilaterale ale studenţilor sau elemente specifice ale procesului didactic. Procedurile IQM (Internal Quality Management) din proiect vor aborda aspecte ale standardelor şi liniilor directoare europene revizuite (abilităţi de bază şi transversale sau instrumentele privind transparenţă şi recunoaşterea la nivelul UE (ex. Sistemul European de Credite Transferabile – ECTS, suplimentul de diplomă – DS, Centre Naţionale de Informare Asupra Recunoaşterii Academice – NARIC, Registrul European al Învăţământului Superior – ETER).

Proiectul  “Internal quality management – Evaluating and improving competence-based higher education IQM“ îşi propune să îmbunătăţească calitatea şi eficienţa în domeniul învăţământului superior prin stimularea tranziţiei către învăţământul bazat pe competenţe. În cadrul proiectului s-au propus 3 obiective: Dezvoltare – elaborarea şi livrarea unor proceduri de management a calităţii interne pentru învăţământul superior bazat pe competenţe. La finalul proiectului va fi dezvoltat un  Instrument de lucru European pentru managementul calităţii interne aplicat în instituţii de învăţământ superior bazat pe competenţe, care vor avea în vedere Standardele şi liniile directoare europene (ESG) revizuite ale ENQA, precum şi instrumentele EU privind transparanta şi recunoaşterea diplomelor; Implementare – instituţiile de învăţământ superior participante în cadrul proiectului vor demara implementarea unui studiu pilot în vederea testării procedurilor de management a calităţii interne la un program de studiu, utilizând setul de instrumente de lucru oferit de proiect; Diseminare – în ultima etapă se va realiza diseminarea instrumentelor de lucru dezvoltate atât către  instituţiile de învăţământ superior şi agenţiile de asigurare a calităţii Europene.

Instrumentele de lucru rezultate în urma activităţilor propuse vor asigura proceduri moderne de managementul calităţii interne, bazate pe cercetări privind evaluarea nivelului de competenţe ale studenţilor. O garanţie că la finalul proiectului rezultatele  estimate se vor realiza este implicarea instututiilor europene de asigurare a calităţii: ENQA, AQ Austria şi EAEVE. Astfel, beneficiarii rezultatelor acestui proiect vor fi toate instituţiile de învăţământ superior care au implementat un învăţământ superior bazat pe formarea de competenţe, care au nevoie de un sistem nou de management al calităţii şi care sunt dispuse să investească în resursa umană şi să responsabilizeze părţile interesate, respectiv conducerea, corpul profesoral şi studenţii instituţiei, organizaţiile profesionale şi mediul economic.Lasă un răspuns

Site creat de