Social & Cultura

Workshop Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”

workshop PROIS

Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV) în parteneriat cu Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Asistență Socială, anunță organizarea workshop-ului pentru dezbaterea problemelor și constrângerilor legate de incluziunea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, șomeri în căutarea unui loc de muncă, femei, ș.a.), organizat în cadrul proiectului „Centrul de Educație Timpurie Curcubeu, finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată”, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Evenimentul va avea loc în sala Classic a Hotelului Royal Classic situat în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 39, în data de 12.11.2015, începând cu ora 13:00.

În cadrul workshop-ului se vor prezenta rezultatele cercetărilor realizate în comunitățile marginalizate din municipiul Cluj-Napoca pentru identificarea nevoilor și constrângerilor legate de tematica egalității de șanse și gen, a participării femeilor pe piața muncii și a nevoilor specifice ale comunităților rome, precum și identificarea unor măsurii specifice de  abordare a acestor nevoi.

Comunităţile marginalizate se confruntă cu dezavantaje multiple (segregare teritorială, condiţii de locuit improprii, discriminare şi stigmatizare pe baza statutului social şi/sau etniei, lipsa locurilor de muncă stabile şi decente, dificultăţi în accesarea educaţiei şcolare de calitate, acces redus la servicii de sănătate), necesitând un set de măsuri integrate.

Evenimentul va favoriza întâlnirea actorilor sociali relevanți de la nivel local (reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai AJOFM, mediului asociativ și mediul de afaceri, organizații nonguvernamentale) și identificarea în comun a nevoilor și constrângerilor persoanelor marginalizate social.

Proiectul Centrul de Educație Timpurie Curcubeuurmărește facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru asigurarea armonizării vieții de familie cu viața profesională, prin crearea unui Centru Educațional de Educație Timpurie, care va furniza servicii integrate pentru copil și familie: de educație, de ocupare a forței de muncă și servicii sociale. Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii vor fi realizate prin intermediul unei serii de evenimente publice, concepute pe baza evaluării și analizei nevoilor specifice comunităților compacte de romi și difuzate la nivelul Regiunii Nord-Vest.

Proiectul „Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU” este implementat pe o perioadă de 15 luni, respectiv 23.02.2015 – 30.04.2016, având o valoare de 1.608.886,13 lei.

Informaţii suplimentare pot fi obținute la sediul Serviciului Public Asistenţă Socială, Str. Dacia nr. 1, Baia Mare, tel. 0262 – 211.949, fax 0262 – 211.959, e-mail:spasbm@yahoo.com, Manager de proiect: d-na Romana Oneț și la sediul PROIS-NV, Str. Fluerașului nr. 3, Cluj-Napoca, tel. 0264-413091, fax. 0264-413091, e-mail:secretariat@prois-nv.ro, Expert parteneriate regionale: dl Silviu Traian ISPASLasă un răspuns

Site creat de