Studentie

Ziua carierei la USAMV Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează marţi, 22 noiembrie, începând cu ora 9.00, “Ziua carierei” în domeniul ştiinţelor vieţii, în cadrul cadrul proiectului CNFIS-FDI-2016-0028, cu titlul: „Creșterea incluziunii sociale a studenților USAMV Cluj-Napoca în vederea sporirii accesului la învățământul superior a elevilor din zona rurală din Regiunea Nord Vest a României”.

Domeniul vizat al proiectului este creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior prin consiliere şi orientare în carieră.

Prin evaluările naționale/internaționale, USAMV Cluj-Napoca este recunoscută a fi o instituție de învățământ superior, etalon în domeniul său de activitate. Misiunea sa se realizează prin dialog cu societatea și adaptarea la nevoile sale, fapt promovat și prin: facilitarea tranziției de la școală la viața activă a studenților din grupurile vulnerabile din cadrul USAMV Cluj-Napoca (mediul rural, orfani, minorităţi etnice, etc) și adaptarea curriculei universitare la nevoile pieței forței de muncă prin promovarea și dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic; dezvoltarea și furnizarea de servicii de orientare și consiliere în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru studenții din domeniul științelor agricole și al medicinei veterinare; facilitarea tranziției elevilor din zona rurală către programe universitare de calitate în domeniul științelor agricole și a medicinei veterinare; facilitarea tranziției elevilor din zona rurală către programe universitare de calitate; inițierea de contracte de colaborare între Universitate și instituțiile de învățământ liceal.

Pentru a crește motivarea în rândul elevilor de liceu s-au încheiat contracte de colaborare cu liceele/grupurile școlare de profil din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, pe baza cărora s-au dezvoltat acțiuni în comun: zilele porților deschise, student pentru o zi etc.

Proiectul presupune furnizarea serviciilor de orientare și consiliere în vederea facilitării tranziției la studiile universitare de licență pentru un grup țintă de 250 de elevi din liceele partenere, cu domiciliul în zona rurală.

Evenimentul se va desfăşura în intervalul 9.00-13.00, iar începând cu ora 14.00, în Aula Magna „Mihai Şerban”, elevii din clasele X-XII şi studenţii USAMV Cluj-Napoca, vor participa la prezentarea oportunităţilor de angajare după absolvirea studiilor.Lasă un răspuns

Site creat de