Studentie, Important

Admitere 2020 – Universitatea Tehnică din Cluj a lansat o platformă pentru admiterea online

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat o nouă platformă unde organizează admiterea 2020

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat o nouă platformă unde organizează admiterea 2020.

Aceasta poate fi accesată aici.

UTCN  oferă candidaților 5011 locuri la învățământul de licență, 2780 locuri la masterat și 195 la doctorat. Din cele 5011 locuri, 3343 sunt la buget și 1668 la taxă.

Din locurile la buget, 368 sunt destinate domeniilor prioritare, 40 candidaților care provin din mediul rural, 12 absolvenților proveniți din sistemele de protecție socială și 5 pentru candidații romi.

Pentru învățământul de masterat, cele 2780 de locuri se împart în 1920 la buget și 860 la taxă. Între cele 1920 locuri bugetate, 355 sunt alocate domeniilor prioritare. Românii de pretutindeni au alocate 24 de locuri din totalul la masterat.

La doctorat, candidații vor putea opta pentru unul dintre cele 16 domenii cărora le sunt alocate 195 de locuri.

Universitatea Tehnică vrea să construiască la Cluj un Institut de Cercetare în Inteligență Artificială

Înscrierea și clasificarea propriu-zisă a candidaților, se face pe o platformă performantă care permite înscrierea tuturor categoriilor de candidați, atât din țară cât și din străinătate. Platforma a fost lansată vineri, 6 iunie, și imediat după lansare a înregistrat un număr considerabil de candidați interesați de programele de studii pe care universitatea le oferă.

Candidații pot  parcurge o etapa de preînscriere care este premergătoare procesului de admitere și care permite familiarizarea acestora cu platforma accesată de pe orice dispozitiv de tip desktop, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la internet.  

În cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, înscrierea se face pe comisii. O comisie poate să cuprindă mai multe facultăți, astfel încât, cu o singură taxă, candidații pot opta pentru toate domeniile de studiu (buget/taxă) de la toate facultățile incluse în comisia respectivă.

Modalitatea de admitere, algoritmul de calcul al mediei, criteriile și calendarul de admitere, precum și cifrele de școlarizare se pot consulta pe pltaforma admitereonline.utcluj.ro, cu particularitățile aferente fiecăreia dintre cele 12 facultăți.

Trecerea în sistem online pentru procesul de admitere urmează unui proces firesc, adaptativ, care are în vedere siguranța candidaților, care ține cont de opțiunile preferențiale ale acestora și mai ales,  care are în vedere algoritmi de clasificare pertinenți pentru fiecare candidat.

Universitatea Tehnică din Cluj a câștigat o finanțare europeană în valoare de 1 milion de euro: va avea propriul CLOUDLasă un răspuns

Site creat de