IT, Important, Studentie

Universitatea Tehnică din Cluj a câștigat o finanțare europeană în valoare de 1 milion de euro: va avea propriul CLOUD

Universitatea Tehnică din Cluj a câștigat o finanțare europeană în valoare de 1 milion de euro: va avea propriul CLOUD

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a câștigat o finanțare europeană în valoare de 1 milion de euro pentru proiectul CLOUDUT.

Acest proiect va sprijini dezvoltarea în cadrul universității a unei infrastructuri de calcul de înaltă performanță, integrabilă în structuri naționale și internaționale de tip cloud și sisteme de date masive.

Infrastructura CLOUDUT, în special datorită capabilității flexibile de configurare și extindere dinamică a serviciilor după necesitățile colectivelor și proiectelor de cercetare beneficiare, va permite o valorificare optimizată atât a resurselor de procesare cât și a potențialului științific uman.

Se are în vedere utilizarea mai eficientă a rezultatelor proiectelor de cercetare, a aplicațiilor și serviciilor software, a modelelor de date și a lucrărilor științifice elaborate în domeniul științific și ingineresc.

Universitatea Tehnică vrea să construiască la Cluj un Institut de Cercetare în Inteligență Artificială

Toate aceste rezultate vor constitui un portofoliu prin care colectivele de cercetare din UTCN vor genera o creștere a contribuției lor științifice și de inovare în consorțiile proiectelor majore naționale și internaționale de cercetare.

Realizarea centrului de resurse cloud va reprezenta o oportunitate de dezvoltare a colaborării la nivel interdisciplinar a diferitelor colective de cercetare din UTCN și de creștere a capacității de participare în proiecte naționale și internaționale de cercetare în domeniile big data, inteligență artificială, industria 4.0 și Internet of Things (IoT), precum și utilizarea acestor tehnologii într-o gamă largă de aplicații inginerești, economice și administrative, solicitate de mediul economic regional și național.

Printre partenerii cu care s-au încheiat deja acorduri de participare în structuri internaționale/naționale pentru standardizarea, interconectarea și utilizarea resurselor de calcul cu sisteme CLOUD se numără Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), Universite de Geneve, European Open Science Cloud (EOSC) și respectiv Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică București (ICI).

Implementarea proiectului va asigura susținerea cu prioritate a temelor de cercetare, inovare cu potențial de performanță și impact pentru universitate, în acord cu programul Horizon Europe și respectiv cu Strategia Națională de CDI, având drept obiectiv principal creșterea competitivității științifice pe plan local, regional, național și internațional.

Proiectul cu titlul ”Cloud Cercetare UTCN-CLOUDUT”, este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 1, în cadrul apelului de proiecte „Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale”.

Image by Gerd Altmann from PixabayLasă un răspuns

Site creat de