Uncategorized

Anul 2015 la Poliţia Cluj | Aproape 30.000 de intervenţii şi peste 6.000 de permise de conducere reţinute

Poliţia Cluj

Anul 2015 la Poliţia Cluj | Aproape 30.000 de intervenţii şi peste 6.000 de permise de conducere reţinute. Raportul pe anul 2015 ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie il găsiţi mai jos.

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj în anul 2015  s-a axat, în principal, pe realizarea obiectivelor prioritare ale Poliţiei Române, având în vedere priorităţile instituţionale stabilite.

Poliţiştii clujeni au acţionat în această perioadă pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară, combaterea infracţionalităţii din domeniul economic, creşterea siguranţei stradale şi reducerea victimizării prin accidente rutiere.

ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

În vederea eficientizării activităţii de prevenire a criminalităţii, la începutul anului 2015 au fost stabilite două programe de prevenire:

 • Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului
 • Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor

Activitatea de prevenire a criminalităţii s-a axat, în principal, pe următoarele coordonate:

 • cercetări şi analize realizate în domeniile prioritare
 • implementarea programelor elaborate în baza priorităţilor naţionale pe plan local
 • iniţierea şi implicarea în proiecte, precum şi atragerea comunităţii în derularea acestora
 • accesarea surselor de finanţare nerambursabilă în domeniul prevenirii criminalităţii

Au fost desfăşurate 353 activităţi punctuale sau în cadrul proiectelor/campaniilor preventive derulate, dintre care 12 cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, 327 cu unităţile de învăţământ şi 14 cu instituţii de ocrotire.

De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire în cadrul unor manifestări în spaţiul public: “Caravana Porţilor Deschise”, “Orăşelul Copiilor”, “Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”.

Prin poliţiştii de proximitate din mediul urban şi cei de la structurile din mediul rural s-a ţinut legătura cu factorii de conducere din şcoli, cu diriginţii, învăţătorii şi educatorii, participându-se la ore de dirigenţie şi educaţie civică, pentru pregătirea antiinfracţională şi antivictimală.

Vârstnicii au reprezentat un grup ţintă important în cadrul activităţilor antivictimale, fiind organizate de poliţişti campanii stradale şi întâlniri cu grupuri ţintă. Temele abordate au fost în funcţie de tipurile de infracţiuni cărora le cad victime cu predilecţie vârstnicii datorită vulnerabilităţii acestora: furturi din locuinţe, înşelăciuni, accidente rutiere, etc.

EVOLUŢIA CRIMINALITĂŢII

Pe parcursul anului 2015, Poliţia a fost sesizată despre comiterea a 17.171 infracţiuni, înregistrându-se o scădere a criminalităţii.

Criminalitatea sesizată are următoarea distribuţie:

 • 69,34% sunt infracţiuni judiciare
 • 7,84% sunt infracţiuni economico-financiare 
 • 22,81% sunt infracţiuni de altă natură

Infracţiunile contra persoanei reprezintă peste 19% din totalul infracţiunilor înregistrate în anul 2015, ponderea cea mai mare având-o infracţiunile de lovire sau alte violenţe sesizate.

Infracţiunile contra patrimoniului  reprezintă 58% din totalul infracţiunilor înregistrate în anul 2015.

Furturile, în procent de 72%, reprezintă cel mai important segment infracţional al acestei categorii.

Au fost descoperite 2.460 de infracţiuni de natură economico-financiară pentru care au fost cercetate 328 persoane, iar faţă de 18 suspecţi au fost dispuse măsuri preventive.

S-a dispus începerea urmăririi penale în 283 de cauze penale de evaziune fiscală, 70% dintre acestea vizând domeniile prioritare: agroalimentare, construcţii, lemnoase şi transporturi.

Au fost indisponibilizate produse în valoarea de 85.569.032 de lei, s-au aplicat 1.759 sancţiuni contravenţionale, fiind determinată achitarea la bugetul statului a sumei de 1.007.778 lei în baza art. 10 din Legea 241/2005.

În judeţul Cluj infracţiunile stradale înregistrate reprezintă 7,11% din totalul infracţiunilor sesizate, 94,27% dintre acestea fiind infracţiuni de furt. Dintre infracţiunile de furt stradal, ponderea cea mai mare o au furturile din auto, acestea reprezentând 44,39% din totalul infracţiunilor stradale sesizate.

În perioada analizată s-a înregistrat o scădere a criminalităţii din mediul rural, comparativ cu anul 2014.

Ponderea faptelor sesizate în mediul rural este determinată de infracţiunile judiciare, care reprezintă 72,88 % din totalul infracţiunilor.

Dintre infracţiunile contra persoanei înregistrate în mediul rural 73% sunt infracţiuni de lovire sau alte violenţe.

Infracţiunile de furt reprezintă 71% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrate în mediul  rural.

Pentru combaterea ilegalităţile în domeniul silvic au fost organizate şi executate 718 acţiuni şi controale.

În urma activităţilor desfăşurate în zonele de risc forestier identificate pe raza judeţului Cluj au fost constatate 837 sancţiuni contravenţionale la Legea                nr. 171/2010, modif. şi au fost descoperite 161 de infracţiuni la regimul silvic, fiind reţinute 16 persoane.

S-a dispus confiscarea cantităţii de 3.627 mc material lemnos în valoare de 1.324.380 lei.

Având ca prioritate creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, poliţiştii au întreprins numeroase activităţi de menţinere a ordinii publice:

o   14.153 de intervenţii la evenimente

o   3.137 de acţiuni cu efective mărite

o   92 razii

Poliţiştii de proximitate au desfăşurat 4.380 activităţi în comunitate, au consiliat 7.216 persoane care s-au prezentat la punctele de consiliere, au realizat 496  informări către instituţiile cu atribuţii în deservirea cetăţenilor, au aplanat 872 de stări conflictuale,  au aplicat 768  sancţiuni contravenţionale în valoare totală 185.460  lei.

În anul 2015 poliţiştii au realizat 29.120 intervenţii la apelurile primite prin SNUAU 112.  În mediul urban au fost realizate 20.086 intervenţii, iar în mediul rural 9.033.

REDUCEREA RISCULUI RUTIER

Cu ocazia acţiunilor organizate, poliţiştii rutieri au constatat 1.205 de infracţiuni şi au aplicat 75.018 de sancţiuni contravenţionale.

Au fost reţinute 6.631 de permise de conducere şi au fost retrase 2.677 de certificate de înmatriculare.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost:

 • traversare neregulamentară pietoni
 • viteza neadaptată la conditiile de drum
 • neacordare prioritate pietoni

RESURSE UMANE

La Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj îşi desfăşoară activitatea 1.399 poliţişti şi personal contractual, ponderea cea mai mare având-o agenţii de poliţie.

În anul 2015 au fost încadraţi 49 poliţişti, 10 poliţişti au fost mutați la alte unităţi, iar 28 poliţişti şi 5 personal contractual au încetat raporturile de serviciu.

Media de vârstă a poliţiştilor este de 39 ani.

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE, LOGISTICE ŞI I.T.

Au fost realizate demersuri pentru reducerea cheltuielilor şi desfăşurarea activităţilor în condiţii de eficienţă, eficacitate şi legalitate, conform standardelor de control intern/managerial.

Au fost realizate reparaţii curente la sediul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă, Poliţiei oraşului Huedin. De asemenea, au fost amenajate spaţii noi la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe operative şi la Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase.

S-a avut în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de lucru la posturile de poliţie comunale şi au fost realizate lucrări de reamenajare la Posturile de Poliţie Comunale Ciucea, Feleacu, Aiton, Izvorul Crişului, Mica, Moldoveneşti, Mărişel, Poieni, Cuzdrioara, Fizeşul Gherlii, Săcuieu şi Tritenii de Jos.

Pentru asigurarea mobilităţii poliţiei au fost primite 86 autovehicule   (83 autospeciale şi 3 moto), care au fost distribuite structurilor inspectoratului şi celor asigurate logistic.

Dotarea cu echipamente de tehnică de calcul a inspectoratului s-a îmbunătăţit cu un număr de 159 calculatoare, 66 laptopuri, 101 imprimante, 100 multifuncţionale, 30 scanere, 30 faxuri, 115 monitoare şi un copiator.

RELAŢIA CU PUBLICUL ŞI RELAŢII PUBLICE

În anul 2015 au fost înregistrate 4.061 petiţii ale cetăţenilor, majoritatea privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii. De asemenea, 549 persoane au solicitat primirea în audienţă, dintre care 111 au depus petiţii scrise, 277 au fost consiliaţi de personalul de serviciu, 272 au fost primiţi în audienţă, iar 247 au fost îndrumaţi către alte instituţii

Au fost soluţionate 6.505 solicitări scrise sau verbale, primite din partea cetăţenilor şi  reprezentanţilor mass-media conform prevederilor Legii nr. 544/2001. 

Un număr de 78 jurnalişti au fost acreditaţi pe lângă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

 Lasă un răspuns

Site creat de