Politic

Autoritățile administrației publice locale cu o populație mai mare de 5000 de locuitori trebuie să întocmească un program de îmbunătățire a eficienței energetice

Autoritățile administrației publice locale cu o populație mai mare de 5000 de locuitori trebuie să întocmească un program de îmbunătățire a eficienței energetice.

Autoritățile administrației publice locale cu o populație mai mare de 5000 de locuitori trebuie să întocmească un program de îmbunătățire a eficienței energetice.

Legea eficienței energetice 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, impune autorităților administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori să întocmească un program de imbunatatire a eficientei energetice (PiEE) în care să includă măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori trebuie să aibă și un manager energetic atestat conform legii, pe lângă obligația de a realiza PiEE.

Acest program este un instrument util și pentru autoritățile locale la fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină cont de aspectele de eficiență energetică.

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcția de Eficiența Energetică din cadrul Ministerului Energiei și se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate, cu excepția celor transmise până în anul 2020 inclusiv, care se elaborează în forma aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și sunt urmate de raportări anuale cu privire la măsurile implementate și reducerile de consumuri finale de energie obținute în anul precedent.

Fiecare program de îmbunătățire a eficienței energetice (PiEE) trebuie să acopere patru capitole importante:

  • Descrierea generală a localității;
  • Pregătirea programului de îmbunătățire a eficienței energetice;
  • Crearea programului de îmbunătățire a eficienței energetice;
  • Monitorizarea rezultatelor ca urmare a implementării măsurilor propuse în cadrul programului.

Cel mai important capitol al documentului este prezentarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul căruia se vor formula obiectivele programului, proiectele prioritare și mijloacele financiare pentru implementarea proiectelor.

În formularea obiectivelor programului trebuie să se ia în considerare următoarele elemente: 

  • Politica națională în domeniul energiei și mediului, mai exact Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice.
  • Strategiile și politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de încălzire agreat în strategie – centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor regenerabile locale, integrarea în politica de dezvoltare regională, etc). 
  • Condițiile și nevoile localității (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potențialul economic al resurselor regenerabile locale, dezvoltarea parcurilor industriale etc.).

Formularea obiectivelor se va face realist în funcție de potențialului economic al localității, de investițiile din bugetul propriu, de accesul la creditare sau la fonduri europene.Lasă un răspuns

Site creat de