Politic

Bani de la Guvernul României pentru proiectele din judeţul Cluj. Suceava, Teleorman, Bacău, Olt, Dolj primesc mai mulţi bani decât Clujul

asfaltare aghires

Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, va acorda suma de 670,367,594 de lei  pentru obiective de dezvoltare și modernizare din județul Cluj.

Judeţul Cluj însă nu se află pe lista judeţelor care primesc cei mai mulţi bani de la Guvern.

Lista investiţiilor:

Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL   670,367,594.12
1 AITON Furnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton, jud. Cluj 117,000.00
2 AITON Modernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj 3,125,029.00
3 ALUNIŞ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș județul Cluj 4,807,434.00
4 APAHIDA Extindere retea canalizare in satele Dezmir, Sânnicoara si Apahida in com. Apahida jud. Cluj 4,141,936.00
5 APAHIDA Rețea canalizare menajeră în localitatea Pata în com. Apahida jud. Cluj 12,519,120.00
6 APAHIDA Reabilitare și modernizare școala din loc. Dezmir, comuna Apahida 1,727,386.15
7 APAHIDA Reabilitare, modernizare și extindere școala din loc.  Sînnicoară,  comuna Apahida 2,096,327.80
8 AŞCHILEU Dotare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, jud. Cluj 62,000.00
9 AŞCHILEU Reabilitare și modernizare dispensar uman Așchileu, comuna Așchileu, jud. Cluj 740,000.00
10 AŞCHILEU Modernizare străzi în comuna Așchileu, jud. Cluj 8,893,332.00
11 BACIU Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj 2,862,363.00
12 BACIU Înființare rețea de canalizare  în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj 5,665,478.00
13 BACIU Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj 10,048,906.00
14 BACIU Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj 4,536,069.37
15 BĂIŞOARA Rețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Băișoara, în localitatea Săcel comuna Băișoara, județul Cluj 3,514,560.00
16 BĂIŞOARA Reabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Băișoara, județul Cluj 699,065.00
17 BĂIŞOARA Modernizare străzi de pământ în Stațiunea Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj 2,750,804.00
18 BELIŞ Modernizare și dotare Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș, comuna Beliș, județul Cluj 4,352,737.00
19 BELIŞ Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea Beliș, comuna Beliș, județul Cluj 1,196,042.00
20 BELIŞ Modernizare drumuri și străzi în comuna Beliș, județul Cluj 7,797,755.25
21 BOBÎLNA „Demolare parțială construcție și reabilitare construcție școală” sat Oșorhel, com. Bobîlna, jud. Cluj 457,069.11
22 BOBÎLNA Modernizare drum comunal DC 164 Bobîlna-Pruni în comuna Bobîlna județul Cluj 1,881,472.75
23 BOBÎLNA Construire pod peste Valea Băbdiului, în loc. Suarăș, comuna Bobîlna, județul Cluj 623,127.08
24 BONŢIDA Alimentarea cu apă a localităților, Coasta și Tăușeni, comuna Bonțida, județul Cluj 3,143,203.00
25 BONŢIDA Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Bonțida, comuna Bonțida, jud. Cluj 1,493,800.00
26 BONŢIDA Realizare pod peste Valea Borșa, în comuna Bonțida, județul Cluj 2,363,026.00
27 BORŞA Modernizare școală gimnazială din comuna Borșa, județul Cluj 1,509,842.25
28 BORŞA Modernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul Cluj 4,218,582.87
29 BUZA Modernizare și dotare Școală Gimnazială Buza, comuna Buza, județul Cluj 2,446,448.00
30 CĂIANU Modernizare și mansardare Școală Gimnazială Căianu din comuna Căianu, județul Cluj 4,359,436.00
31 CĂIANU Dotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, județul Cluj 108,000.00
32 CĂLĂRAŞI Modernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km 6+400 în satul Călărași Gară, comuna Călărași, județul  Cluj 3,763,661.39
33 CĂLĂŢELE Reabilitare drumuri comunale, sat Călățele Pădure, comuna Călățele, județul Cluj 6,442,963.45
34 CĂMĂRAŞU Extindere rețea de apă în localitatea Sîmboleni, comuna Cămărașu, județul Cluj 427,568.00
35 CĂMĂRAŞU Extindere rețea de apă în satul Naoiu, comuna Cămărașu, județul Cluj 1,153,073.00
36 CĂMĂRAŞU Modernizare și dotare Grădiniță cu program normal Fagadaua, comuna Cămărașu, județul Cluj 630,688.00
37 CĂPUŞU MARE Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud Cluj 11,828,038.03
38 CĂŞEIU Extindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean, comuna Cășeiu, județul Cluj 6,042,660.21
39 CĂTINA Modernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud. Cluj, 1,823,821.00
40 CÎŢCĂU Extindere rețea de canalizare în comuna Cîțcău, județul Cluj 6,920,371.00
41 CÎŢCĂU Modernizare și dotare școală gimnazială Cîțcău, comuna Cîțcău județul Cluj 4,369,763.00
42 CEANU MARE Sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, județul Cluj 16,571,101.00
43 CEANU MARE Construire centru medical în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj 1,115,500.00
44 CHINTENI Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satele Măcicașu și Sînmărtin, comuna Chinteni judetul Cluj 5,106,965.00
45 CHINTENI Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Deușu și Vechea comuna Chinteni judetul Cluj 5,067,287.00
46 CHINTENI Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în localitatea Săliștea Veche comuna Chinteni 4,752,455.96
47 CHINTENI Reabilitare și modernizare Școală din sat Deușu comuna Chinteni, judetul Cluj 766,360.00
48 CHINTENI Centrul Medical Chinteni 1,092,063.00
49 CHINTENI Modernizare strada de sub pădure și strada din deal în comuna Chinteni judetul Cluj 5,996,318.00
50 CHINTENI Construire și refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicașu și Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj 5,445,224.27
51 CHIUIEŞTI Modernizarea uliței la Vâlceaua Popenilor în localitatea Chiuiești, județul Cluj 1,416,719.00
52 CIUCEA Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, județul Cluj 4,103,646.73
53 COJOCNA Extindere rețea canalizare în localitatea Cojocna, comuna Cojocna, județul Cluj 2,095,200.00
54 COJOCNA Construire dispensar uman în localitatea Cojocna, comuna Cojocna județul Cluj 1,115,500.00
55 CORNEŞTI Construire rețea de aducțiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție apă și  canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția 5,690,598.40
56 CORNEŞTI Modernizare și dotare școală gimnazială sat Cornești, comuna Cornești, județul Cluj 2,100,000.00
57 CORNEŞTI Dotare cabinet stomatologic centrul medical Stoiana, comuna Cornești 102,208.50
58 DĂBÎCA „Termoizolare și zugrăveli interioare ușoare la Școala Gimnazială „Gelu Romanul” din loc. Dăbîca comuna Dăbîca județul Cluj 1,450,000.00
59 DĂBÎCA Modernizare ulițe în comuna Dăbîca, județul Cluj 5,800,000.00
60 DĂBÎCA Pod peste Valea Lonea în comuna Dăbîca 1,850,000.00
61 FELEACU Colectarea și epurarea apei uzate menajere în localitatea Feleacu 18,000,000.00
62 FIZEŞU GHERLII Racorduri de canalizare menajeră în localitățile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj 1,315,694.94
63 FIZEŞU GHERLII Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din Fizeșu Gherlii 1,158,227.00
64 FIZEŞU GHERLII Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din satul Nicula, comuna Fizeșu Gherlii 2,650,130.00
65 FIZEŞU GHERLII Construire și dotare dispensar uman Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj 1,613,640.00
66 FLOREŞTI Modernizare strada Eroilor în com. Florești, jud. Cluj 11,051,014.00
67 FRATA Modernizare ruta ocolitoare DJ 150 și drumuri de interes local în comuna Frata, județul Cluj 5,560,204.00
68 GÎRBĂU Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în loc. Viștea și Turea și extindere apă în loc. Turea, com. Gîrbău, județul Cluj 9,279,430.00
69 GEACA Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Puini și Legii, comuna Geaca, județul Cluj 4,819,165.81
70 GEACA Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Geaca, jud.Cluj 5,963,290.00
71 GILĂU Grădinița cu program prelungit 3,004,321.00
72 IARA Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara 3,865,068.00
73 IARA Canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Iara,  jud. Cluj 18,180,225.00
74 IARA Furnizare dotări pentru Școala Gimnazială Iara cu cls. V-VIII și Școală primară cu cls. I-IV Iara, comuna Iara, jud. Cluj 168,000.00
75 IARA Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj 949,655.00
76 IARA Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud.  Cluj 1,458,862.00
77 ICLOD Modernizare străzi în comuna Iclod, județul Cluj 5,010,161.00
78 IZVORU CRIŞULUI Lucrari de modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Izvoru Crișului, județul Cluj 243,666.17
79 JICHIŞU DE JOS Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Jichișu de Jos 7,715,534.96
80 JICHIŞU DE JOS Modernizare dispensar uman în comuna Jichișu de Jos, județul Cluj 1,484,084.70
81 JUCU Canalizare menajeră cătun Molitura – Deasupra Morii, jud. Cluj 3,825,500.00
82 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Dotări – Școala Gimnazială Specială-Centru de Resurse și Documentare privind educația Incluzivă/integrată Cluj-Napoca 145,600.00
83 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Dotări – Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca 41,200.00
84 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Aparat Diapulse – Spitalul  Clinic de Recuperare Cluj- Napoca 280,000.00
85 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Microscop operator – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca 2,250,000.00
86 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Aparat Roentgen (radioscopie digitală) – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca 500,000.00
87 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Aparat de sterilizare cu plasma – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca 300,000.00
88 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Ecograf multidisciplinar – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca 350,000.00
89 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Sistem de mapping tridimensional – Spitalul  clinic de recuperare Cluj – Napoca 675,000.00
90 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj- Napoca – Dotări cu echipamente și aparatură medicală 664,570.00
91 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Aparat de anestezie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Cluj- Napoca 110,000.00
92 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 161B Turda-Bogata-Călărași km 30+647-40+647 1,375,725.90
93 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161E ( DJ 172A) Hadaboc-Buza-Feldioara-Hodaie km 25+420-Km 27+510 289,639.69
94 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuiești-Mănăstirea, km 0+000-7+000 1,094,601.95
95 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C, Iclod-Aluniș km 0+000- Km10+300 5,869,081.80
96 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 109 D (DJ161)-Jucu de Sus-DN 1C km 26+880-32+050 1,512,309.57
97 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161H DN 16-Suatu, km 0+000-4+000 529,313.47
98 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103H , Săcuieu- DJ 108C, km 12+250- Km19+250 4,772,027.40
99 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103J Săcuieu- Vlădeasa, km 10+200-Km20+200 16,544,722.80
100 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 108N , Aghireș – limită județ Sălaj, km 0+000-Km2+800 1,045,753.40
101 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107F , limita județ Alba- DN 1F Luncani, km 9+860-Km14+370 2,166,684.80
102 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107L Petrești-Lita, km 14+900-Km30+950 10,286,861.70
103 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băișoara-Muntele Mare, km 47+350-58+650 7,081,398.34
104 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 108B, lim. jud. Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului km 21+200-44+000 5,785,423.65
105 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniș-Cornești, km 10+300-Km13+000 1,060,910.20
106 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 151C limita județ Mureș-Tritenii de Jos, km 12+500-  km 22+700 9,009,329.60
107 JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare, km 22+610 – km 29+800 7,067,796.80
108 LUNA Înființare dispensar uman în comuna Luna 595,325.00
109 MĂGURI-RĂCĂTĂU Rețea de apă în satul Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj 4,938,559.50
110 MĂNĂSTIRENI Dotare Școală Gimnazială Mănăstireni, comuna Mănăstireni, jud. Cluj 116,181.00
111 MĂRGĂU Înființare rețea de apă în loc. Bociu și Buteni, comuna Mărgău, județul Cluj 2,787,884.00
112 MĂRGĂU Modernizare drumuri în comuna Mărgău, județul Cluj 9,459,940.70
113 MĂRIŞEL Canalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 și DJ 107T și stație de epurare pentru 200 L.E. 469,998.00
114 MICA Dotare Școală cu clasele I-IV și gradiniță, sat Sânmarghita, comuna Mica, județul Cluj 40,000.00
115 MICA Dotare Școală cu clasele I-VIII și grădiniță, sat Nireș, comuna Mica, Județul Cluj 80,000.00
116 MICA Dotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica, jud.  Cluj 43,000.00
117 MICA Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica jud. Cluj 4,724,229.00
118 MIHAI VITEAZU Reabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj 214,719.51
119 MINTIU GHERLII Modernizare străzi în comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj 4,700,500.00
120 MOCIU Realizare rețea edilitară în localitățile Boteni și Crișeni, comuna Mociu, jud. Cluj 10,455,404.00
121 MOCIU Dispensar medical și locuințe de serviciu în loc. Mociu, comuna Mociu, județul CLuj 1,325,024.00
122 MOLDOVENEŞTI Inființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldovenești, jud. Cluj 2,000,000.00
123 MOLDOVENEŞTI Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj 5,598,101.00
124 MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII Etajare imobil Grădinița Pinocchio, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj 1,832,935.00
125 MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII Modernizarea străzilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu, – tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stănescu 2,761,444.00
126 MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII Lucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din str. 1 Decembrie 1918, nr. 4 în vederea relocării S.P.C.L.E.P. 448,903.00
127 MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului Câmpia Turzii 257,962.65
128 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Construire creșă de cartier Str. Grigore Alexandrescu nr. 47A 12,978,766.00
129 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Construire creșă de cartier Donath nr. 238 4,213,654.00
130 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi (Pod Garibaldi) din mun. Cluj-Napoca 5,071,974.48
131 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Pod peste râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului  din Municipiul Cluj-Napoca (podul Porțelanului) 6,399,579.28
132 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Pod peste râul Someșu Mic pe strada Traian (podul Traian) din municipiul Cluj-Napoca 6,426,434.09
133 MUNICIPIUL DEJ Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, str. Regina Maria, nr. 19, județul Cluj 1,759,250.42
134 MUNICIPIUL DEJ Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, Municipiul Dej, județul Cluj 4,581,713.64
135 MUNICIPIUL DEJ Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str. Înfrățirii nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj 2,719,297.22
136 MUNICIPIUL DEJ Construire pod peste Valea Jichiș (Salca), pe strada Slatinei, în municipiul Dej 972,524.00
137 MUNICIPIUL GHERLA Modernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia 1,908,727.00
138 MUNICIPIUL TURDA Reabilitare și modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educational 3,275,843.20
139 MUNICIPIUL TURDA Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional 743,702.00
140 MUNICIPIUL TURDA Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Teodor Murășanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 53, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional 2,578,695.60
141 MUNICIPIUL TURDA Reabilitare și modernizare Școală Profesională Poiana, în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional 1,052,764.40
142 MUNICIPIUL TURDA Reabilitare si modernizare  străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 2 10,714,167.00
143 MUNICIPIUL TURDA Reabilitare si modernizare  străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 3 12,892,206.00
144 NEGRENI Alimentare cu apă inclusiv branșamente în localitățile Negreni și Bucea, comuna Negreni, județul Cluj 13,764,824.00
145 NEGRENI Extindere și dotare Scoală Gimnazială cu cls. I-VIII Negreni, nr 205, Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Județul Cluj 1,373,332.07
146 NEGRENI Construire și dotare dispensar medical în satul Negreni, comuna Negreni, județul Cluj 1,656,883.41
147 NEGRENI Pod pe strada Barburas peste râul Crișul Repede, din localitatea Bucea și Pod pe strada Scurta, peste Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj 4,138,557.72
148 NEGRENI Pod pe strada Chervizia, peste râul Crișul Repede, din localitatea Negreni și pod pe strada Precup, peste râul Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj 3,935,362.72
149 ORAŞ HUEDIN Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin 11,245,400.97
150 PĂLATCA Extinderea rețelelor de apă în loc. Petea și Pălatca 809,829.00
151 PĂLATCA Reabilitare drum DJ 161K (Sava) – Podul Fanatelor, comuna Pălatca 554,416.00
152 PETREŞTII DE JOS Construire dispensar comunal uman în comuna Petreștii de Jos 1,279,959.24
153 PLOSCOŞ Modernizare DC 69 și DC 64 în comuna Ploscoș, jud. Cluj 6,372,519.96
154 POIENI Rețea de canalizare în localitatea Bologa, comuna Poieni, județul Cluj 4,507,850.90
155 POIENI Reabilitare, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare la școala cu clasele I-VIII „Aurel Munteanu”, din Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj 777,529.95
156 POIENI Modernizare, extindere și dotare cabinet medical din localitatea Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj 747,530.79
157 RECEA-CRISTUR Modernizare drumuri și străzi în comuna Recea-Cristur și comuna Recea-Cristur din jud. Cluj 12,955,077.80
158 SĂCUIEU Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Rogojel 1,121,670.95
159 SĂCUIEU Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Săcuieu 530,792.16
160 SĂCUIEU Modernizare drumuri în satele Rogojel și Visagu, comuna Săcuieu, județul Cluj 10,612,523.77
161 SĂNDULEŞTI Extindere și modernizare sediu primărie în localitatea Săndulești, com. Săndulești, jud. Cluj 300,000.00
162 SĂNDULEŞTI Lucrari de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Săndulești județul Cluj 250,000.00
163 SÂNMĂRTIN Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sânmartin, jud. Cluj 652,743.06
164 SÎNPAUL Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din comuna Sînpaul, județul Cluj 12,800,000.00
165 SÎNPAUL Extindere, modernizare și dotare Școala Ioan Alexandru din comuna Sînpaul, județul Cluj 2,350,000.00
166 SÎNPAUL Modernizarea și reabilitarea clădirii dispensarului uman din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Cluj 780,000.00
167 SÎNPAUL Asfaltare drumuri de interes local din Satul Berindu, comuna Sînpaul, județul Cluj 2,200,000.00
168 SUATU Reabilitare și dotări dispensar uman în localitatea Suatu, com. Suatu, jud. Cluj 970,000.00
169 TRITENII DE JOS Rețea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 4,869,709.39
170 TURENI Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, județul Cluj 5,668,178.43
171 ŢAGA Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Țaga, Santioana, Santejude, com. Țaga, județul Cluj 1,659,780.00
172 UNGURAŞ Reparatie capitală Școală Gimazială Batin, comuna Unguraș, județul Cluj 812,218.00
173 VAD Modernizare Școală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad, județul Cluj 3,667,104.00
174 VAD Extindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad, județul Cluj 7,970,831.23
175 VAD Lucrări de reparare și modernizare iluminat public în comuna Vad, judetul Cluj 467,588.53
176 VALEA IERII Modernizare Școala Gimnazială în comuna Valea Ierii, județul Cluj 3,866,072.00
177 VALEA IERII Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, județul Cluj 5,106,485.16
178 VULTURENI Modernizare/asfaltare drum comunal DC 148A Șoimeni km 0+000-km 2+000, comuna Vultureni, județul Cluj 1,032,484.00

 Lasă un răspuns

Site creat de