Uncategorized

Facultatea ETTI din cadrul UT Cluj a aniversat 25 de ani de existenţă (FOTO)

Facultatea ETTI din cadrul UT Cluj a aniversat 25 de ani de existenţă

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca a aniversat, ieri, 25 de ani de existență. La acest moment de bilanț, facultatea a organizat evenimentul “La mulți ani, ETTI!”, menit să marcheze cele doua decenii și jumătate de activitate.

Facultatea a luat ființă în anul 1990 sub denumirea Facultatea de Electronică şi Telecomunicații, preluând tradițiile academice cultivate începând cu anul 1977 în Facultatea de Electrotehnică prin Secția de Electronică şi Telecomunicații. În anul 2005, facultatea îşi modifică numele în cel actual, devenind Facultatea de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologia Informaţiei.

De-a lungul acestor ani, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a cunoscut o dezvoltare continuă, marcată de excelență atât în educație cât și în cercetare. Oferta educațională a crescut permanent, facultatea oferind în prezent 400 de locuri la învățământul de licență pentru absolvenții de liceu care doresc să urmeze studii în domeniile Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, şi respectiv, Inginerie şi Management, precum și 200 de locuri la învățământul de masterat.

Programele oferite în prezent asigură absolvenților competențe în arii tematice diverse (5 programe pentru ciclul de studii universitare de licență, 7 programe de studii universitare de master). Acestea se derulează în limba română sau engleză (licență) precum și în limba română sau franceză (master). În cadrul Școlii Doctorale a facultății activează 15 cadre didactice cu statut de conducător de doctorat.

Facultatea a încurajat permanent implicarea studenților în activități extracurriculare asociate domeniilor de studii, aceștia regăsindu-se printre premianţii concursurilor profesionale studenţeşti: Tudor Tănăsescu, Digilent Design Contest, Tehnici de Interconectare în Electronică, Hard & Soft. Calitatea studenţilor facultăţii este apreciată şi prin numărul important de burse Roberto Rocca pe care aceştia le câștigă în fiecare an. Absolvenții facultății activează în cadrul unor companii naționale și multinaționale de prestigiu, în țară și în străinătate.

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii universității, membrii facultății, foști profesori ai facultății și dascăli de renume precum și colaboratori ai facultății din mediul economic. În cadrul festivității, s-a inaugurat un amfiteatru și un laborator, s-au acordat diplome de merit și de onoare si au fost premiate performanțele celor mai merituoși studenți ai facultății.Lasă un răspuns

Site creat de