Politic

Liceele şi şcolile private vor primi finanţare de la Guvern

guvern sedinta

Unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat vor primi finanţare de bază alocată de la bugetul de stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru învăţământul preuniversitar de stat, a stabilit Guvernul, printr-o Hotărâre adoptată astăzi.

Astfel, finanţarea de bază în limitele costului standard per elev/preşcolar va fi asigurată de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale, şi pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.

Costurile standard per elev/preşcolar alocate învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat sunt similare celor aprobate pentru învăţământul preuniversitar de stat. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice.

Pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă:

  • Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură. De exemplu, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban va fi în 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural va fi de 3.499 lei/an. Pentru învăţământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural va fi egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 lei/an. Unităţilor de învăţământ care au clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar fonduri, în funcţie de coeficienţii care au fost stabiliţi având în vedere nivelul/filiera/profilul, mediul urban/rural.
  • Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat. Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2016 este stabilit la 321 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la valoarea coeficientului 1, de bază (costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban în 2016, care este stabilit la 321 lei/an). Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoala gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi,zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judeţele Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,1386, în timp ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învăţământ situată în zona 6 (judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,2752.

Unităţile de învăţământ vor transmite până la 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora îşi au sediul şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolar pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Datele vor fi transmite administraţiilor judeţene a Finanţelor Publice, respective a municipiului Bucureşti, în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA.

Unităţile de învăţământ particular şi confessional acreditat care beneficiază de finanţare de bază au obligaţia să facă publice informaţii cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preşcolari şi forma de studiu pentru învăţământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din TVA primite de la bugetul local.

Informaţii suplimentare:

Începând cu anul 2016 statul asigură finanţarea de bază unităţilor de învăţământ preuniversitar obligatoriu particular şi confesional acreditat, de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale şi legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

Proiectul de act normative a fost postat spre consultare publică la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/c4022 Comments

  1. Destul de rau ca vor primi aceeasi finantare ca si in invatamantul de stat!!! Banii de la bugetul local pentru invatamant ar trebui directionati catre invatamantul de stat. La scolile private – vezi Transilvania college, familiile foarte bogate platesc taxe din care scoala se poate gospodari foarte bine; cum sa le dea bani de la buget, de la stat? Mai bine ar umbla putin la salariile din invatamant in loc sa le dea tot la bogatasi si parveniti!

  2. http://www.clujust.ro/primii-parinti-care-cer-in-instanta-rezilierea-contractului-cu-transylvania-college/

    „Transylvania College si-a construit in Cluj-Napoca un adevarat imperiu de invatamant privat. The Cambridge International School si Gradinita Happy Kids, principalele proiecte, aduna, anual, milioane de lei din taxele de scolarizare. Sub egida unei fundatii, fondatorii acesteia, Dan si Simona Baciu, au construit un campus imens, dotat cu piscina si sali de evenimente, pe un teren de 16.000 de metri patrati, oferit aproape gratuit de Primaria Cluj-Napoca. Pentru terenul de 1,6 hectare, Transylvania College plateste 170.000 de euro in urmatorii 49 de ani, iar daca l-ar fi cumparat, ar fi costat cel putin 4 milioane de euro. Datele de la Ministerul Finanțelor arată că persoana juridică fără scop patrimonial Transylvania College-The Cambridge International School in Cluj a terminat anul 2014 cu un profit de 3,35 milioane lei, iar Fundația Transylvania College are un profit de 1,68 miloane lei”

Lasă un răspuns

Site creat de