Politic

Noi demersuri pentru deblocarea situaţiei depozitării deşeurilor în judeţul Cluj

gunoaie

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan, participă miercuri, 1 iulie 2015, la sediul Ministerului Fondurilor Europene din Bucureşti, la o serie de întâlniri cu factori de decizie şi experţi din cadrul ministerului, într-o nouă încercare de deblocare a situaţiei depozitării deşeurilor în judeţul Cluj, în contextul situaţiei generate de recenta închidere a depozitelor de deşeuri neconforme din judeţ.

În acest sens, în contextul inexistenţei unei rampe de stocare temporară a deşeurilor de pe teritoriul judeţului şi a imposibilităţii de a plăti o redevenţă comunei Feleacu, varianta analizată este aceea a achiziţionării terenului aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, în vederea obţinerii acordului comunei Feleacu pentru realizarea respectivei rampei de stocare temporară.

Această soluţie, susţinută şi de Primăria municipiului Cluj-Napoca printr-o adresă comună transmisă deja ministerului de resort, vine ca urmare a adresei transmise Consiliului Judeţean Cluj de Ministerul Fondurilor Europene în care se precizează extrem de clar faptul că perceperea unei redevenţe, în conformitate cu solicitarea comunei Feleacu, nu este conformă proiectului SMID, întrucât „nu poate fi inclusă o cotă care să devină venit la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale, cotă care nu este strict legată de o activitate de gestionare a deşeurilor”.

În acest context, soluţia promovată de preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Mihai Seplecan, şi convenită cu primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc este determinată şi de necesitatea demarării urgente a achiziţiei publice pentru delegarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor de către ADI Eco Metropolitan Cluj, procedură care, în lipsa unei rampe de depozitare şi a unui tarif corespunzător, este imposibil de demarat.

„Împreună cu domnul primar Emil Boc am înaintat această propunere pentru o deblocare cât mai urgentă a situaţiei depozitării deşeurilor din judeţ. Este un nou demers, o continuare a eforturilor pe care le facem pentru identificarea soluţiei optime de depozitare a deşeurilor, fără a polua alte suprafeţe de teren, astfel încât să putem demara, chiar şi parţial, demersurile de punere în funcţiune a proiectului SMID în judeţul Cluj. Ceea ce încercăm să obţinem de la Ministerul Fondurilor Europene este un acord al instituţiei guvernamentale pentru soluţia propusă de judeţul Cluj, astfel încât să nu se aducă atingere, în nici un fel, condiţionalităţilor care au stat la baza acordării finanţării nerambursabile pe acest proiect”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.Lasă un răspuns

Site creat de