Studentie, Important

Noutăți admitere 2019/2020 | Student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca fără concurs de admitere

Universitatea Tehnică din Cluj

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) organizează concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate, pentru anul universitar 2019-2020.

Acestea se adresează elevilor de liceu care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la UTCN.

Pe lângă aceste concursuri organizate în cadrul universității, există şi alte competiţii ce sunt luate în considerare în vederea admiterii fără concurs la UTCN. Detalii aici.

Cursuri de pregătire în vederea admiterii:

* Catedra de Matematică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca organizează gratuit consultaţii în vederea pregătirii pentru concursul de admitere la matematică din iulie 2019, în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie 2019 între orele 10 şi 13. Detalii aici.

* În data de 18.05.2019, ora 9.00 are loc simularea examenului de admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică domeniul Ingineria Autovehiculelor, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie (domeniul: Calculatoare).

* Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, organizează cursuri de pregătire în vederea admterii 2019. Cei interesați vor avea posibilitatea de a-și dezvolta capacitățile și de a-și verifica aptitudinile vizate în cadrul probei de admitere printrun program intensiv și sistematic. Detalii aici.


Se deschide Cercul de Calculatoare şi IT la Universitatea Tehnică din ClujLasă un răspuns

Site creat de