Studentie, Important, IT

Se deschide Cercul de Calculatoare şi IT la Universitatea Tehnică din Cluj

google

Cercul de Calculatoare și Tehnologia Informației al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) pentru elevii de liceu, clasele X-XII, anunță deschiderea ediției din acest an pe data de 1 februarie, în clădirea de pe strada George Barițiu nr. 26-28, începând cu ora 16.00.

Cercul este organizat de Departamentul de Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Întâlnirile se vor organiza din două în două săptămâni

Cercul are ca scop dezvoltarea competenţelor în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației şi cuprinde o gamă variată de subiecte, de la istoria calculatoarelor şi a programării, până la elemente de complexitate a algoritmilor, paradigme de programare, sisteme de operare, rețele de calculatoare, calcul paralel, grafică pe calculator şi elemente de criptografie.

Tematica cercului va fi adaptată pe baza opţiunilor exprimate de elevii participanţi la acest cerc

Participarea la acest cerc le va permite elevilor totododată familiarizarea cu mediul universitar, astfel încât să poată lua o decizie avizată în ceea ce priveşte viitorul lor profesional.

În cadrul Cercului de Calculatoare și Tehnologia Informației se organizează anual un concurs de programare, ai cărui premianți, absolvenți de liceu, sunt admiși automat (dacă doresc) la secția de Calculatoare din cadrul Faculății de Automatică și Calculatoare a UTCN. (http://users.utcluj.ro/~asuciu/concurs/).

Înscrierea și participarea în cadrul cercului nu presupune nici un fel de costuri pentru elevi (cu excepția celor legate de deplasare).

Deschiderea va avea loc vineri, 1 februarie 2019, între orele 16.00-17.00,  în clădirea UTCN de pe strada George Bariţiu nr. 26-28.

Accesul în imobil se va face prin poarta de pe strada George Bariţiu nr. 28,  după care se vor urma indicatoarele spre „Cercul de Calculatoare și Tehnologia Informației”.

Mai multe informații la zi legate de acest cerc se găsesc la adresa de web-site:

http://users.utcluj.ro/~asuciu/cercCTI/

Responsabilul cercului este prof. dr. ing. Alin SUCIU.Lasă un răspuns

Site creat de