De Vazut, Din Oras

Poliţiştii clujeni, implicaţi într-o campanie împotriva violenţei asupra femeii

prevenire violenta abuz femei cluj

De Ziua Internaţională Pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, poliţiştii clujeni, împreună cu organizatorii şi ceilalţi parteneri ai Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii, au fost prezenţi în Piaţa Avram Iancu, din Cluj-Napoca, pentru promovarea mesajului acestei activităţi, desfăşurate la nivel mondial.

Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii” se desfăşoară anual la nivel mondial, aceasta fiind desfăşurată în Cluj-Napoca începând din anul 2000.

Campania a început miercuri – Ziua Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeii şi se încheie în 10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului.

La debutul acestei campanii, poliţiştii au acţionat pentru promovarea mesajului – Siguranţă şi Suport pentru toate femeile, fiind desfăşurată o acţiune stradală pentru sensibilizarea publicului pe tema violenţei împotriva familiei. Au fost distribuite pliante, în zona Pieţei Avram Iancu, privind  serviciile la care pot apela victimele violenţei domestice.

În această perioadă, poliţiştii de prevenire a criminalităţii vor organiza sesiuni de informare şi prevenire a violenţei în rândul liceenilor şi în cadrul colectivelor profesionale de femei. De asemenea, sunt organizate activităţi în comunitatea de la Pata Rât, fiind derulate informări referitoare la drepturile femeilor, precum şi diverse activităţi pentru adolescenţi.

Dreptul la siguranţă al victimelor violenţei domestice reprezintă un element important.  În aceste cazuri, informarea victimelor, care de cele mai multe ori nu îşi cunosc drepturile, este prioritară. De exemplu, foarte puţine victime ale violenţei în familie ştiu că se pot apăra de agresor prin solicitarea unui ordin de protecţie din partea autorităţilor.

ORDINUL DE PROTECŢIE… CUM TE POATE AJUTA?

În 2012, legislaţia românească în domeniu a fost modificată, astfel încât ea s-a adaptat la legislaţia europeană.

Noul act normativ, Legea nr. 217/2003, redefineşte şi extinde conceptul de „violenţă în familie”, stabilind că reprezintă „orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale sau psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate; împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale”.

Printre membrii de familie sunt enumeraţi: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele provenite prin adopţie, soţul/soţia sau fostul soţ/fosta soţie, persoanele aflate în concubinaj, tutorele, reprezentantul legal sau cel care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală sau handicap fizic.

Pentru prima dată în România, legea introduce un instrument de protecţie: „ordinul de protecţie”. Acesta este emis de judecător, pe o durată maximă de 6 luni. Aceeaşi victimă poate beneficia de mai multe ordine de protecţie, în cazul în care există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea victimei ar fi puse în pericol.

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, iar în cazuri deosebite, instanţa poate emite ordinul de protecţie în aceeaşi zi.

Prin ordinul de protecţie, judecătorul poate hotărî:

  • Evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
  • Reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţă, atunci când victima a părăsit locuinţa;
  • Limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
  • Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia, sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţă, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
  • Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
  • Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
  • Obligarea agresorului de a preda Poliţiei armele deţinute;
  • Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;
  • Suportarea de către agresor a chiriei sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc sau urmează să locuiască;
  • Obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Nu uitaţi însă că, pentru ca Poliţia să vă poată apăra de repetarea violenţelor, este necesar să sesizaţi faptele de acest gen!

Pentru creşterea siguranţei victimelor violenţei domestice şi copiilor acestora, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj colaborează, în cadrul proiectului ,,Meriţi să zâmbeşti din nou – Servicii integrate pentru victimele violenţei domestice”, cu o asociaţie care furnizează servicii de primire şi găzduire temporară, asistenţă socială, consiliere juridică şi psihologică, psihoterapie, grup de suport, informare şi orientare, în mod gratuit.

Violenţa în familie este o infracţiune prevăzută şi sancţionată de Codul penal!Lasă un răspuns

Site creat de