Din Oras

Se fac angajări, din sursă externă, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj

angajari sursa externa poltie cluj

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj organizează concurs/examen în vederea încadrării, prin recrutare din sursă externă, a unui număr de 4 posturi ofițer de poliție și 2 posturi de agent de poliție, astfel:

 • agent I la Financiar, poziția 167 din statul de organizare al unității;
 • agent II (contabil) la Financiar, poziția 168 din statul de organizare al unității;
 • ofițer specialist III, prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliție, la Biroul Investigarea Criminalității din Mediul de Afaceri, din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, poziția 340 din statul de organizare al unității;
 • ofiţer principal I și ofițer principal II, poziţiile 104/a, respectiv 104/b din statul de organizare;
 • ofițer principal I, prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliție, la Secția 7 Poliție Rurală Gherla din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, poziția 1379 în statul de organizare al unității, prin reîncadrare ca poliţist, a persoanelor care au făcut parte din corpul ofițerilor și cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) – f) şi j) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului.

Anunțurile de concurs sunt postate pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro/, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, respectiv la avizierul unității, iar înscrierile se fac până la data de 19.01.2018, în intervalul orar 10.00-13.00 (doar în zilele lucrătoare), la sediul

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian, nr. 27, jud.Cluj,  telefon contact:0264/432727, int. 20111. 

CLUJ | Soţie, mamă şi luptătoare. Povestea clujencei care face parte din trupa de elită a SAS din cardul IPJ Cluj

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj organizează concurs/examen în vederea încadrării, prin recrutare din sursă externă, a unui număr de 4 posturi de personal contractual, astfel:

 • îngrijitor – deservire la Secția 7 Poliție – Poliția municipiului Cluj-Napoca;
 • îngrijitor – deservire la Poliția municipiului Dej;
 • referent II – Secretariat, documente clasificate şi arhivă la Serviciul de Ordine Publică;
 • muncitor calificat IV (cu atribuţii de electrician) la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Biroului Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă – Serviciul Logistic.

Anunțurile de concurs sunt postate pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro/,Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, respectiv la avizierul unității, iar înscrierile se fac până la data de 26.01.2018, în intervalul orar 10.00-13.00 (doar în zilele lucrătoare), la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian, nr. 27, jud.Cluj,  telefon contact:0264/432727, int. 20111.

Principalele condiții de ocupare a posturilor sunt următoarele:

 1. posturile de polițiști:
 1. Ofițeri specialist III: – studii superioare în profilul economic, specializările finanțe și/sau contabilitate cu vechime minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, să deţină permis de conducere, minim categoria ,,B”. (iar agenţii de poliţie, pe langă aceste condiții trebuie să obțină calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).
 2. Ofiţer principal I și ofițer principal II: – să aibă studii universitare în profilele construcții sau instalații respectiv domenii de licenţă: inginerie civilă sau ingineria instalațiilor, cu vechime minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției. (iar agenţii de poliţie, pe langă aceste condiții trebuie să obțină calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).                                  
 1. ofițer principal I (reîncadrare): – au avut calitatea de ofițer de poliție și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69, alin.1, lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, au studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, să deţină permis de conducere, categoria ,,B” , să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) – i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
 1. Agent I și Agent II (contabil) la Financiar: – studii medii cu diploma de bacalaureat (numai liceul economic pentru agent II contabil).

Notă! Condițiile specificate reprezintă principalele condiții de ocupare a posturilor, celelalte condiții sunt stipulate in anunțurile de concurs postate pe pagina de internet a unității.

 1. posturile de personal contractual:
 1. referent II: – să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat, să aibă minim 6 luni vechime în muncă în funcţii similar, să posede cunoştinţe de operare/programare pe calculator, nivel foarte bun.
 2. muncitor calificat IV (cu atribuţii de electrician): – minimum să fie absolvenți ai învăţământului obligatoriu, cu certificat de absolvire, să fie absolvenţi ai unui curs de calificare în meseria de electrician, să fie autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (autorizare de tip B – executant lucrări) – adeverinţă de electrician autorizat eliberată de A.N.R.E., în termen de valabilitate, să aibă minim 6 luni vechime în muncă în calificarea profesională corespunzătoare, să deţină permis de conducere, minim categoria ,,B”.
 3. îngrijitor: – să fie absolvenți ai învăţământului obligatoriu, cu certificat de absolvire.

Notă! Condițiile specificate reprezintă principalele condiții de ocupare a posturilor, celelalte condiții sunt stipulate in anunțurile de concurs postate pe pagina de internet a unității.Lasă un răspuns

Site creat de