Studentie

Studenţii Universităţii Tehnice Cluj-Napoca vor primi burse mai mari. 800 de lei – cea mai mare sumă

admitere 2019 universitatea tehnica cluj

În data de 2 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Din fondurile de la bugetul de stat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acordă burse pentru stimularea performanţei, burse sociale, burse pentru ajutor social ocazional, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare, arata OSUT.org.

Consiliul de Administrație a făcut următoarele propuneri pentru cuantumul burselor care vor fi acordate începând cu acest semestru în universitatea noastră. Aceste propuneri trebuie să fie adoptate în Senatul UTC-N din 23 martie. Astfel, începând cu acest semestru vor fi acordate 4 tipuri de burse:

1. Bursa de performanţă – 800 lei

2. Bursa de merit – 700 lei

3. Bursa socială – 580 lei

4. Bursa pentru ajutor social ocazional – 580 lei

UTC-N acordă burse studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de studii licenţă şi master.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UTCN este ca studentul să fie integralist, cu excepția beneficiarilor bursei sociale în următoarele cazuri:

– pentru semestrul I – care au promovat în anul curent acumulând 60 de credite din disciplinele planului de învățământ al anului anterior;

– pentru semestrul II – care au promovat în anul curent acumulând 60 de credite din disciplinele planului de învățământ al anului anterior şi au acumulat 30 de credite din disciplinele planului de învățământ aferent semestrului I al anului în curs;

– studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român primiți la studii în baza metodologiilor specifice emise de Ministerul Educației Naționale, cu raportare la anul în care au fost înmatriculați.

Data limită de depunere a dosarelor pentru bursele sociale este este 21 Martie, 2017!
Actele necesare pentru completarea dosarului pot fi găsite mai jos:
Acte necesare


Lasă un răspuns

Site creat de