Uncategorized

Tabără pe şantierul Colonia Dacica Sarmizegetusa cu studenţi din Cluj, Alba Iulia şi Anglia

gruppic

Tabăra studenţească de pe şantierul arheologic Colonia Dacica Sarmizegetusa, organizată în cadrul proiectului STUDARHEX, s-a dovedit un succes în rândul participanţilor proveniţi de la universităţi din Anglia (Exeter), Germania (Heidelberg) şi România („Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi „1 Decembrie 1918” Alba Iulia).

În cadrul acesteia, studenţii au participat atât la activităţile practice de pe şantierul arheologic cât şi la sesiuni de instruire pe teme privind importanţa patrimoniului cultural mobil, ceramica de epocă romană descoperită pe acest sit de importanţă majoră, la sesiuni de desen arheologic, realizarea vaselor ceramice, metodele de ars ceramica în antichitate, aspecte legate de cercetarea arheologică şi prelucrarea primară a artefactelor descoperite în săpătură.

Viitorii arheologi au fost instruiţi şi îndrumaţi de un colectiv de cercetători şi profesori alcătuit din nume cunoscute în domeniu, Dr. Richard Petrovsky, Dr. Carmen Ciongradi, Prof. Dr. Reinhard Stupperich, Dr. Emilian Bota, Dr. Sorin Bulzan, Prof. Univ. Dr. Alexandru Diaconescu. Acest proiect reprezintă un preambul pentru viitorul proiect Erasmus+ câştigat de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, „From theory to practice – International Teaching in Field Archeology in Roman Sarmizegetusa”.

Proiectul STUDARHEX este implementat de Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca şi îşi propune, prin activităţile sale, să dezvolte un ansamblu de metode nonformale şi informale de învăţare aplicată, menite să ducă la însuşirea de cunoştinţe privind meşteşugurile comunităţilor antice în rândul studenţilor din patru universităţi europene, în perioada 15 iulie – 15 octombrie 2015.

Proiectul este finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului în urma Concursului Naţional pentru Proiecte Studenţeşti şi are un buget total de 35606 Lei.

Mai multe imagini pe pagina de facebook Cluju.RO.Site creat de