Studentie, Important

UBB Cluj sărbătorește 150 de ani de învățământ universitar în limba maghiară

QS World University Rankings

Miercuri, 12 octombrie 2022, în Aula Magna a Universității, comunitatea academică a UBB sărbătorește 150 de ani de învățământ universitar maghiar în România,

Universitatea maghiară din Cluj  a avut o istorie complexă, care a marcat în bine un număr impresionant de absolvenți.

Astfel, aceasta continuă tradiția Universitas Claudopolitana, începută în 1581 cu educația în limba latină, la care s-a adăugat ulterior și limba germană și va fi transformată în 1919 de regele Ferdinand în Universitatea românească din Cluj, aceasta din urmă evoluând în ceea ce numim astăzi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj (UBB).

Dacă Universitas Claudiopolitana a conferit primele titluri de doctor de pe teritoriul actual al țării (primul identificat până acum din 1715), Universitatea maghiară din Cluj a oferit din 1872 primele titluri de doctor și de Doctor Honoris Causa în formatul modern, humboldtian. Școlile de știință ale Universității maghiare din Cluj erau unele de referință internațională, școala de matematică spre exemplu reunindu-i pe unii dintre cei mai importanți matematicieni ai vremurilor respective, în această perioadă Henri Poincaré devenind și Doctor Honoris Causa al acestei universități.

În acest context, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David declară că: „Dacă în 2019 am sărbătorit 100 de ani de universitate românească, iar în 2021 am sărbătorit 440 de ani de tradiție academică (inclusiv tradiția învățământului în limba germană), este momentul acum să onorăm 150 de ani de universitate maghiară.

Deși învățământul superior în limba maghiară exista deja la Cluj prin institute/academii, unele derivate din Universitas Claudiopolitana, învățământul maghiar în universitate începe pe teritoriul actual al țării cu această instituție academică fondată în 1872, care va include infrastructura și personalul acestor instituții de învățământ superior preexistente.”

Prorectorul UBB Anna Soὀs, coordonatorul liniei maghiare de studiu din UBB, arată că: „Învățând din istorie – unde aceste fondări/transformări au generat adesea plus valoare, dar uneori și nemulțumiri -, dar construind împreună pentru prezent și viitor, UBB onorează astăzi această tradiție academică prin profilul multicultural, fiind probabil singura universitate din Europa cu trei limbi academice oficiale de studiu.

Împreună reușind astfel să devenim una din universitățile de referință ale țării și Europei, iar de 150 de ani principala casă academică a comunității maghiare din Transilvania.”

În final rectorul UBB punctează că: „Mă bucur să-i avem alături de noi la această sărbătoare pe unii dintre arhitecții acestei legislații multiculturale în România, pe ambasadorul și consulul Ungariei, pe reprezentanții comunității maghiare din țară (laici, din spațiul religios și academic) și pe colegii de la universitățile de referință din Ungaria, partenerii principali ai UBB – Universitatea Szeged (cea cu care împărțim această tradiție academică) și Universitatea Eötvös Lorand. Onorarea acestei tradiții multiculturale a UBB și a leadership-ului nostru academic național/internațional va continua pe tot parcursul lunii octombrie, prin vizita unor oaspeți academici, a unor case regale, comisari europeni și ambasadori.”Site creat de