Studentie

Universitatea Babes-Bolyai acordă finanţări tinerilor cercetători din Cluj

tineri cercetatori

Universitatea Babeș-Bolyai şi-a desemnat câştigătorii Competiţiei de granturi pentru tinerii cercetători – 2016, un număr 50 de proiecte de cercetare de excelenţă urmând să beneficieze de finanţare în acest an.   

Celor 50 de proiecte declarate câștigătoare în urma evaluării (le puteti gasi aici) li se adaugă alte 9 proiecte incluse pe lista de rezervă.

Proiectele câștigătoare ale cercetătorilor UBB cu vârsta sub 40 de ani vor primi o finanţare în valoare de 20.000 de lei pe o durată de 12 luni, iar la finalul perioadei de implementare, directorul de grant va trebui să prezinte dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu din străinătate pentru domeniul respectiv (ISI, ERIH, altele) sau într-o carte la o editură internaţională de prestigiu.       

Competiția de granturi pentru tinerii cercetători, organizată conform prevederilor Hotărârii nr. 23657 adoptate în luna octombrie 2013 de Consiliul de Administrație al UBB, se integrează într-un program amplu de sprijinire a cercetării de excelență în cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Îi felicităm pe câştigători! Aceşti tineri cercetători ai Universităţii noastre, alături de alţi colegi din UBB cu rezultate foarte bune în cercetare (cum ar fi câştigătorii burselor studenţeşti de performanţă, câştigătorii premiilor de excelenţă etc.), formează, după modelul universităţilor “world-class”, un colegiu invizibil / virtual de excelență, în care se naște noua generație de cercetători competitivi ai UBB și în care se recunosc realizările cercetătorilor deja consacrați din universitate, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pe probleme de cercetare, competitivitate – excelență, publicații științifice.

Cercetarea, competitivitatea şi excelenţa reprezintă direcţii strategice ale mandatului noii conduceri a Universităţii Babeş-Bolyai pentru perioada 2016-2020.

Noua echipă managerială a UBB s-a angajat, în mandatul 2016-2020, la o modernizare complexă a Universităţii, în care cercetarea, competitivitatea și excelenţa vor deveni vârful de lance al UBB în competiţia internaţională, a subliniat prof. univ. dr. Daniel David.

Recunoscută ca fiind una dintre cele mai active şi inovative dintre universităţile din spaţiul românesc, Universitatea Babeş-Bolyai a făcut din cercetare şi sprijinirea acesteia un obiectiv strategic al ultimilor ani.

În ultimii ani, activitatea de cercetare și demersurile de evaluare a acesteia au fost orientate spre produse congruente cu indicatorii de performanță definiți prin standarde internaționale; au fost înnoite reglementările interne ale Universității, acestea situându-se la cele mai înalte standarde în mediul universitar românesc; au fost formulate propuneri de premiere sau sancționare ca urmare a analizei producției științifice anuale, iar din anul 2013 se derulează programe speciale de susținere a tinerilor cercetători şi a cercetării științifice de excepție.

Cercetătorii UBB au fost validați la nivel internațional, prin prestigioase premii din domenii variate ale cercetării, precum chimie (proiectul sângelui artificial), fizică (premiul R&D 100 Awards, adevărat Oscar al inventicii), biologie, matematică, psihologie, în timp ce numărul de publicații realizate de către editurile Universității și cel al lucrărilor indexate internațional au crescut şi ele.Lasă un răspuns

Site creat de