Studentie, Important

Universitatea Tehnică din Cluj implicată într-un proiect de 34 de milioane de euro menit să reducă emisiile de carbon în domeniul aviaţiei

7 oferte de călătorie atractive cu plecare din Aeroportul Internațional Cluj

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin Centrul de Cercetare în Tranziție Energetică (Energy Transition Research Center-EnTReC) este partener în cadrul proiectului Holistic Green Airport (OLGA) alături de Aeroportul International “Avram Iancu” și Primăria Cluj-Napoca.

Aprobat de către Comisia Europeană (CE) pentru a contribui la atenuarea impactului asupra mediului al sectorului aviației, proiectul se bazează pe o abordare integrată și va dezvolta măsuri durabile inovatoare pentru reducerea emisiilor atât din partea aeriană, cât și din partea terestră, îmbunătățind în același timp eficiența energetică, calitatea aerului, biodiversitatea și gestionarea deșeurilor.

Soluțiile propuse susțin ambiția de neutralitate a emisiilor de carbon a Uniunii Europene (UE) și vizează îmbunătățirea calității vieții.

OLGA se concentrează pe creșterea performanței de mediu în aeroporturi, din perspectiva operațiunilor de zbor, pasageri, marfă și comunitate.

Proiectul este poziționat în mod unic pentru a prezenta măsuri inovatoare de sustenabilitate și pentru a dovedi scalabilitatea și aplicabilitatea la nivelul UE.

Proiectul OLGA reunește 57 de parteneri și entități asociate care formează un consorțiu divers ce comasează un nivel înalt de experiență și expertiză, variind de la aeroporturi mari și mici, companii aeriene și industria aeronautică până la autorități publice, universități, institute de cercetare și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare care se concentrează asupra performanței de mediu.

Patru aeroporturi internaționale și părțile interesate locale ale acestora sunt implicate în proiect: Paris-Charles de Gaulle, Milano Malpensa, Zagreb și Cluj.

Dezvoltarea ulterioară a rezultatelor va fi asigurată de Airport Regions Council (ARC) – organizația orașelor și regiunilor cu un aeroport internațional pe teritoriul lor. În plus, proiectul OLGA se va conecta cu alte inițiative finanțate de UE axate pe aviația ecologică, stimulând Europa ca pionier în mobilitatea inteligentă și durabilă.

Proiectul va contribui la dezvoltarea și implementarea de soluții privind:

  • Demonstrarea utilizării energiei cu emisii scăzute (electrificare sau combustibili alternativi durabili) pentru aeronave, aeroporturi, alte vehicule/conectate și automatizate care accesează sau operează în aeroporturi;
  • Demonstrarea integrării noilor soluții cu operațiunile, lanțul logistic și infrastructură ecologică și inteligentă;
  • Abordarea întregului lanț valoric al energiei, de la aprovizionare până la utilizare;
  • Demonstrarea facilităților eficiente din punct de vedere energetic pentru producerea de energie verde (de exemplu, electricitate, biocombustibili avansați, kerosen sintetic, amestec SAF/Jet A1, hidrogen verde) pentru a alimenta/electrifica mediul construit și infrastructura, transport și operațiuni la sol din aeroport;
  • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor; optimizarea serviciilor precum iluminatul, încălzirea, ventilația naturală și aerul condiționat (ținând cont de criterii stricte de sănătate publică), utilizarea și eficiența apei/energiei.

Air France, în calitate de partener al proiectului OLGA și pionier în electrificarea flotei de echipamente de sprijin la sol pe aeroporturile din Paris, este o adevărată forță motrice în tranziția către energie curată și reducerea emisiilor locale, datorită muncii sale de optimizare a operațiunilor de reîncărcare electrică, soluții cu hidrogen și utilizarea combustibilului durabil pentru aviație. Cu ambiții similare, Aeroportul Milano Malpensa, parte a SEA Milan Airports, va continua angajamentul de decarbonizare.

Aeroportul Zagreb Franjo Tuđman (gestionat și de Groupe ADP și filiala sa TAV Airports) și Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj-Napoca vor fi locații cheie în demonstrarea replicarii solutiilor inovative implementate in cadrul Aeroportului Paris-Charles de Gaulle, precum și în efectuarea de demonstrații complementare pentru a spori și mai mult performanța de mediu.

Cu un buget total de 34 de milioane de euro, din care 25 de milioane de euro vor fi alocați de către Comisia Europeană pe o perioadă de 60 de luni, partenerii OLGA vor căuta să rezolve provocarea reducerii semnificative a impactului asupra mediului a transportului aerian ca un întreg.

Este de așteptat ca proiectul OLGA să realizeze rapid progrese cuantificabile, accelerând astfel exploatarea rezultatelor. Eforturile și măsurile inovatoare ale OLGA vor conduce la reducerea emisiilor de CO2, îmbunătățirea calității aerului și conservarea biodiversității, implicând totodată întregul lanț valoric al sectorului aviației.

Rezultatele OLGA vor genera un impact pozitiv la nivel societal, economic și de mediu, care se va răspândi la scară locală, națională și UE.

Coordonatorul proiectului în cadrul UTCN este prof.dr.ing. Dan Micu, director al Centrului de Cercetare în Tranziție Energetică.

Mai multe detalii despre proiect găsiţi aici – ENTREC, pe site-ul Olga-Project.eu sau la adresa de email entrec.center@ethm.utcluj.ro.Lasă un răspuns

Site creat de