Din Oras

3 milioane de lei pentru amenajarea râului Someșul Mic la Cluj

Realizarea obiectivelor de investiţii se bazează pe gospodărirea calitativă şi cantitativă a apelor, în scopul apărării împotriva inundaţiilor, folosirii judicioase a resurselor de apă, păstrării şi conservării biodiversităţii ecosistemului.

De exemplu, trei milioane de lei vor fi distribuiţi pentru amenajarea 3 milioane de lei pentru amenajare râului Someșul Mic, în municipiul Cluj-Napoca.

Activitatea de dezvoltare a sistemului de gospodărire a apelor se realizează prin:

  • lucrări de prevenire a inundaţiilor;
  • lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
  • lucrări pentru asigurarea surselor de apă;
  • lucrări de protecţia mediului.

În cadrul acestei activităţi, la nivelul Administraţiei Naţionale “Apele Române – Administraţiei Bazinale de Apă Someș-Tisa,  în lista de investiţii propuse pentru anul 2019, la nivelul judeţului Cluj, sunt cuprinse următoarele obiective:

  1. Amenajarea pentru apărarea împotriva inundaţiilor provocate de râul Someșul Mic, pe sectorul Cluj-Napoca – Dej – valoarea propusă pentru anul 2019 este de 31.500.000 de lei;
  2. Reprofilare albie Valea Salca amonte de municipiul Dej – valoarea propusă pentru anul 2019 este de 600.000 de lei;
  3. Amenajarea râului Someșul Mic, în municipiul Cluj-Napoca – valoarea propusă pentru anul 2019: este de 3.000.000 de lei;
  4. Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej – valoarea propusă pentru anul 2019 este de 4.136.000 de lei.

Valoarea totală  propusă pentru anul 2019 prin Programul investițional din județul Cluj este de 39.236.000 de lei.

În cazul obiectivului Amenajarea râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca precizăm că Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa depinde de Consiliul Județean Cluj pentru realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor. Astfel, Consiliul Judeţean Cluj s-a angajat să realizeze exproprierile necesare pentru finalizarea lucrărilor şi să predea instituţiei noastre CF-urile terenurilor în cauză  libere de sarcini.Lasă un răspuns

Site creat de