Din Zona

Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a locurilor de consum casnic prin crearea unui instrument digital de analiză și recomandări personalizate în sfera energiei durabile”

comunicat de presa granturi

Startup-ul ”Energy Advisor SRL” cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada PLOPILOR. Nr. 71, Bloc P 9, Scara 2 – Ap. 18 Județul Cluj  anunță finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a locurilor de consum casnic prin crearea unui instrument digital de analiză și recomandări personalizate în sfera energiei durabile”, Cod SMIS: 2014+ 156386, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare Nr. 421/390097/29.12.2022, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Data începerii proiectului: 29.12.2022

Data finalizării proiectului: 29.12.2023

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.109.066,23 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 978.881,60 lei.

Proiectul a fost implementat pe o durată de doisprezece (12) luni, în următoarele locații:

  • Municipiul Cluj – Napoca, Str. Taberei, nr. 20

Obiectivul proiectului a fost crearea şi comercializarea unui instrument digital de analiză energetică, de tip aplicație mobilă, dedicat consumatorilor rezidențiali, pe baza istoricului de consum si a unui plan personalizat de recomandări, într-o perioadă de 12 luni, cu scopul creșterii eficienței energetice şi implicit a reducerii amprentei de carbon.

Rezultatele prevăzute au constat în:

  • Realizarea unei metodologii de detecție a valorilor atipice dintr-un set de date asociate cu profilul de consum rezidențial şi a unei metodologii care permite o predicție cât mai exactă a consumului şi a costului de energie.
  • Proiectarea instrumentului digital în baza specificațiilor funcționale şi a parametrilor de implementare obținuți în faza de cercetare industrială.
  • Realizarea instrumentului digital şi lansarea în piață a acestuia, conform specificațiilor tehnice și a specificului pieței de referință, inclusiv prin promovarea instrumentului digital, până la finalul perioadei de implementare.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ioan-Dacian Jurj
Funcţie: Director proiect
Tel. 0725566314, e-mail: Dacian.Jurj@ethm.utcluj.ro

Nume persoană contact: Mureșan Alexandru
Funcţie: Responsabil Tehnic
Tel. 0744118234, e-mail: Alexandru.Muresan@ethm.utcluj.roLasă un răspuns

Site creat de