Din Zona

ARMATA – Ministerul Apărării Naţionale face angajări la Cluj

soldati

Centrul Militar Zonal Cluj, prin Biroul Informare Recrutare, structura militară a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară, face cunoscut celor interesaţi că Ministerul Apărării Naţionale recrutează candidaţi pentru ocupare a 2.020 de posturi de soldat şi gradat profesionist, seria de instruire 2017.

Recrutarea presupune întocmirea unui dosar de candidat (inclusiv o vizită medicală) pe baza unor documente care atestă îndeplinirea unor criterii generale şi specifice. Candidaţii vor trece printr-un proces de selecţie (testare psihologică, testare la pregătire fizică şoi interviu de evaluare finală).

Pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire, candidaţii trebuie să aibă vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare.

De asemenea, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire.

După repartiţia în unităţi militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti încheie un contract de angajare cu durata de 4 ani.

La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în armată, pot încheia succesiv noi contracte de angajare, cu durata de 2-3 ani.

Limita maximă de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale este de 55 de ani.

Soldaţii şi gradaţii profesionişti constituie principala bază de selecţie pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera directă, prin parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale.

În judeţul Cluj sunt scoase la concurs 130 de locuri. Menţionăm că un candidat poate opta pentru orice loc scos la concurs la nivel naţional.

Data limită pentru depunerea dosarului de candidat este 25 noiembrie 2016.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi sunt rugaţi să ne contacteze la sediul din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 8-10, telefon (0264) 43.29.181 Comment

Lasă un răspuns

Site creat de