Social & Cultura

Faţadele Palatului Bánffy care găzduieşte Muzeul de Artă din Cluj vor fi reabilitate

vizitatori muzee cluj

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a iniţiat un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare faţade Palatul Bánffy – Muzeul de Artă Cluj”, proiect ce urmează a fi supus spre aprobare plenului forului deliberativ judeţean.

Necesitatea reabilitării acestei perle arhitecturale a municipiului Cluj-Napoca şi a întregii Transilvanii este relevată de documentaţia elaborată în acest scop, ca pas premergător executării lucrărilor la obiectivul ,,Reabilitare faţade Palatul Bánffy – Muzeul de Artă Cluj” – Monument istoric situat în Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 30. Potrivit acestui raport, faţada principală – vest şi faţada posterioară – est, sunt degradate la nivelul finisajelor, elementelor decorative şi închiderilor, dar şi la nivelul elementelor structurale, existând riscul de căderi parţiale ale acestora.

În acest sens, potrivit documentaţiei în cauză, avizată deja favorabil de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia Patrimoniu Cultural, se propune realizarea unui sistem eficient de evacuare a apelor pluviale, de protecţie la umiditatea solului, reţeseri, injectări pentru refacerea continuităţii diafragmelor, fixarea componentelor de piatră. Astfel, sunt necesare lucrări de restaurare a faţadelor est şi vest, respectiv a gangului principal de sub logie, în rezalitul central. De maximă necesitate sunt lucrările de restaurare a faţadei vestice, în vederea punerii în siguranţă a elementelor şi finisajelor, reîmprospătării aspectului şi armonizării din punct de vedere estetic şi faţadei la frontul Pieţei Unirii. Intervenţiile vor cuprinde inclusiv lucrări de refacere/reparare a elementelor învelitorii şi a sistemului de preluare şi conducere a apelor pluviale, respectiv restaurarea elementelor artistice, îndeosebi a celor de piatră.

Toate aceste lucrări de reabilitare a Palatului Bánffy, clădire compusă din două corpuri, amplasate pe un teren cu o suprafaţă totală de 3.284 de m², urmează să se desfăşoare pe parcursul a doi ani calendaristici, conform graficului de eşalonare propus – anul 1 – cca. 58 %  şi anul 2 – cca. 42 %, valoarea totală a investiţiei ridicându-se la 4.549.008 de lei,  la care se adaugă TVA.

Reamintim în acest context faptul că, deşi s-a luat decizia ca o parte a Palatului Bánffy să fie retrocedată, legislaţia în vigoare prevede ca Muzeul de Artă să îşi poată continua activitatea în acest imobil pentru o perioadă de 10 ani. Totodată, în varianta în care, la finalul acestei perioade proprietarul ar decide să vândă cota-parte care îi revine, Consiliul Judeţean Cluj va putea decide să îşi exercite dreptul de preempţiune, achiziţionând imobilul. În acelaşi timp, forul judeţean va putea pretinde recuperarea acestor sume pe care le investeşte în lucrările ce urmează a fi efectuate.

Potrivit prevederilor legii numărul 153 din anul 2011, actualizată, privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de deţinător al unei clădiri care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pune în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, este obligat ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădiri.Lasă un răspuns

Site creat de