Din Zona

Localităţile Săvădisla şi Sic din judeţul Cluj vor intra în carantină | Oamenii vor intra şi ieşi cu declarație pe propria răspundere

Localităţile Săvădisla şi Sic din judeţul Cluj vor intra în carantină | Oamenii vor intra şi ieşi cu declarație pe propria răspundere

În această dimineaţă au fost emise ordinele șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind carantinarea localităţilor Săvădisla şi Sic din judeţul Cluj.

Astfel, de la ora 5 dimineața autorităţile au intervenit în cele două localităţi cu dispozitivele de ordine publică, pentru informare și îndrumare.

În localitatea Sic rata de infectări cu COVID-19 este de 13,53 / 1000 de locuitori, iar în Săvădisla este de 8,72 / 1000 de locuitori.

Carantina zonală va fi impusă începând cu data de 24 octombrie 2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.

S-a aprobat modelul de declarație pe proprie răspundere din care să rezulte motivul justificat al deplasării. Acesta poate fi accesat aici.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca – cel mai performant spital Covid din România

Redam mai jos principalele hotărâri:

  • identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedința ori cu adresa declarată în zonele menționate şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
  • limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri
  • evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj a oportunității şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
  • stabilirea, prin grija administrațiilor publice locale din unitățile administrativ-teritoriale Sic și Săvădisla şi a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona şi aducerea la cunoştința populației prin mijloacele mass-media
  • locale a acestei măsuri;
  • asigurarea ordinii publice se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj sau Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, după caz;

Interzicerea desfășurării următoarelor activități:

▪️organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
▪️activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
▪️activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
▪️activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;
▪️organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și ale instituțiilor organizatoare de spectacole și/sau concerte;

  • oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezența a maximum 20 de persoane;
  • instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și deschise;
  • suspendarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online;

În/Din zona menționată este permisă intrarea/ieșirea pentru:

⏺ transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
⏺persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;
⏺persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
⏺persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
⏺elevii care au domiciliul în zona menționată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală,
⏺deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
⏺deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
⏺urgențe medicale;

Toate persoanele menționate vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

Este permisă tranzitarea localităților menționate, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Studenții UMF Cluj, implicați direct în lupta împotriva COVID-19Lasă un răspuns

Site creat de