Studentie, Important

Proiect european câștigat de Universitatea Tehnică Cluj: se caută soluţii pentru realizarea unor noi tipuri de proteze bionice

Proiect european câștigat de Universitatea Tehnică Cluj: se caută noi soluţii pentru realizarea unor noi tipuri de proteze bionice

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este câștigătoarea locului I cu proiectul European network for 3D printing of biomimetic mechatronic systems – EMERALD.

Rezultatul vine în urma evaluării la nivel național realizată prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEF.

UTCN a obținut cel mai mare punctaj dintre universitățile participante.

Cu o valoare de aproximativ 200.000 de euro, European network for 3D printing of biomimetic mechatronic systems  –   EMERALD, se va derula pe o perioadă de 19,5 de luni cu începere de la data de 15 februarie 2022.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programulului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Coordonator al proiectului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are ca parteneri alte trei instituţii de învăţământ superior – Universitatea Politehnică din Bucureşti – România, Universitatea din Agder – Norvegia, Universitatea Tehnică din Poznan – Polonia, precum şi o companie privată – BIZZCOM S.R.O din Slovacia.

Proiectul vizează dezvoltarea unor soluţii de realizare a unor noi tipuri de sisteme mecatronice biomimetice concepute şi realizate prin printare 3D care să vină în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale (cu braţe amputate).

Proiectul are un profund caracter trans şi inter-disciplinar, pe lângă tehnologiile de fabricaţie moderne (de printare 3D), fiind vizate şi alte domenii avansate, cum ar fi cel de mecatronică şi robotică, programare, inteligenţă artificială, materiale inteligente, medicină, realitate virtuală / realitate augmentată, etc.

Prin natura lui, proiectul va atrage principalele instituţii publice şi private ce activează la nivel European în domeniul printării 3D, respectiv domeniul de bio-mecatronică avansată, în vederea constituirii unei reţele de cercetare avansate capabile să conceapă şi să dezvolte o serie de strategii comune la nivel educaţional şi de cercetare în vederea formării unor specialişti capabili să dezvolte aplicaţii în domenii de cercetare avansate ce implică metodele moderne de fabricaţie (printare 3D),  respectiv domeniul bio-mecatronicii pentru realizarea unor sisteme biomimetice care să vină în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale (principalii beneficiari vizaţi de rezultatele proiectului EMERALD).

La nivelul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, proiectul EMERALD se va derula şi va fi implementat în perioada 2022-2023, prin colaborarea dintre Departamentul de Ingineria Fabricaţiei din cadrul Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei, respectiv Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor din cadrul Facultăţii Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică.

Coordonatorii proiectului EMERALD sunt conf.dr.ing Răzvan Păcurar şi conf.dr.ing. Sergiu Dan Stan.Lasă un răspuns

Site creat de