Important, IT

INTERVIU cu Mihai Damian – profesor al Universităţii Tehnice din Cluj care de 20 de ani formează IT-iști

INTERVIU cu Mihai Damian - profesor al Universităţii Tehnice din Cluj care de 20 de ani formează IT-iști

Prof. univ. dr. Mihai Damian din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este cel care a pus bazele, acum 20 de ani, programului de studii post-universitare „Informatică Aplicată şi Programare”.

Mihai Damian a urmat cursurile unui liceu de informatică după care şi-a continuat studiile în acest domeniu, iar lipsa de profesori calificați, la acea vreme, a făcut ca o bună parte dintre materii să fie predate de oamenii care au adus din Franța calculatorul Iris 50, devenit apoi Felix C256: „niște profesioniști adevărați, foarte buni practicieni” a declarat acesta pentru cluju.ro.

Au urmat apoi ani buni de practică a informaticii aplicate în care Mihai Damian a fost implicat în multe proiecte bazate pe calcule numerice destul de complexe, în special în proiectarea și simularea funcționării unor angrenaje, pompe sau compresoare.

Și apoi doctoratul, în Franța, în care acesta a demonstrat utilizarea metodelor inteligenței artificiale în proiectarea echipamentelor mecanice.

Mai multe însă despre activitatea profesională şi despre întregul proces de reconversie în domeniul IT puteţi citi într-un interviu acordat platformei cluju.ro:

 • Ce este programul Informatică Aplicată și Programare?

Informatică Aplicată și Programare poate fi definit ca fiind un program de reconversie profesională spre profesia de informatician.

 • Cum a apărut prgramul „Informatică Aplicată și Programare”? Care au fost motivele care au stat la baza creării acestui program?

În primii săi ani de viață, acest program a fost orientat spre formarea cadrelor didactice din liceele din Cluj și din alte orașe din apropiere, pentru a putea preda discipline în specialități apropiate informaticii (TIC sau programarea calculatoarelor).

Solicitarea organizării acestor activități a venit din partea unor colegi dintr-un liceu din Turda, dar ne-am dat repede seama de dimensiunea provocării și am organizat activități în toate orașele în care s-au putut organiza formații de studiu. În al doilea an de activitate aveam peste 1600 de cursanți / serie.

Acest succes s-a datorat în mare parte faptului că programul s-a vrut foarte deschis, accesibil și puternic orientat spre practică, în spiritul imprimat de profesorii de la care și eu, la rândul meu, am avut șansa să învăț.

Legat de caracterul deschis al programului pot menționa și componența echipei mele, respectiv faptul că este formată din colegi provenind de la mai multe facultăți din cadrul universității și integrează și profesioniști din firme din industria de IT din Cluj-Napoca.

Îţi doreşti o carieră în IT? Înscrie-te la cursul de reconversie profesională oferit de Universitatea Tehnică din Cluj

 • De cât timp este derulat acest program de studii post-universitare?

Programul și-a început activitățile în acest format la 1 octombrie 1999. În acest an avem deci 20 de ani de funcționare neîntreruptă.

 • Cine se poate înscrie la acest program de reconversie profesională?

Cursanții noștri sunt acei absolvenți ai unei forme de învățământ superior care își doresc o formare universitară în domeniul informaticii.

Cât despre proveniența acestora, cred că pot menționa cam toate domeniile. Mulți au absolvit forme de învățământ care le-au dat ocazia să înțeleagă importanța informaticii în meseria lor. Aici văd de exemplu economiștii sau absolvenții de programe de pregătire în domeniul afacerilor.

Dar printre absolvenții care mi-au rămas în memorie prin seriozitatea și determinarea lor aș putea menționa medici, arhitecți, ingineri din diverse domenii, absolvenți ai facultății de Geografie, Drept sau chiar de Teologie.

Informatica aplicată este până la urmă un instrument, nu un scop în sine. Indiferent de profesie, dacă am absolvit o facultate cu siguranță ne servim de calculator pentru a ne realiza activitățile zilnice.

Deci îl înțelegem și, cu puțin efort, putem trece și de partea cealaltă a ecranului, ca realizatori de aplicații software. Asta face Informatică Aplicată și Programare.

 • De câtă muncă este nevoie pentru a reuşi reconversia în domeniul IT?

Informatică Aplicată și Programare este un program de tip universitar, deci ne preocupăm în primul rând de înțelegerea bazelor informaticii. Dar argumentăm tot ce prezentăm prin aplicații pentru că dorim o formare aprofundată, dar și agreabilă și accesibilă.

Astfel lucrările de laborator, proiectele care trebuie pregătite pentru examene sau proiectele de mai mare anvergură, denumite de noi proiecte integratoare, devin etape în familiarizarea cu conceptele și practica informaticii.

Desigur, pentru aprofundarea unor discipline, de exemplu pentru a participa cu succes la un examen de certificare pentru un anumit limbaj sau pentru o tehnologie cerută de angajatori, este nevoie de pregătire suplimentară. În fond orice examen se pregătește. Materiile studiate au însă în lista de titluri din bibliografie o carte pe care am selectat-o pentru trecerea cu brio a examenului de certificare.

informatica aplicata si programare

 • În cadrul Informatică Aplicată și Programare, cursanţii au contact cu firmele de IT?

Da, oferta noastră nu se rezumă doar la pregătirea universitară, în cadrul școlii.

În paralel cu activitățile obligatorii incluse în programul de studii, cursanții pot participa la derularea unor proiecte realizate în colaborare cu companii de profil din Cluj-Napoca. În cadrul acestor activități cursanții intră în contact cu profesioniști, poate viitorii lor colegi, dar și cu tehnologii mai avansate, utilizate în aceste companii. Și, nu în ultimă instanță, fac cunoștință cu metodele practice de conducere a proiectelor informatice, așa cum sunt aplicate ele în cadrul unor companii de profil.

 • Care ar fi media reuşitei (pe promoţie) a absolvenţilor?

Este destul de greu de cuantificat reușita unei astfel de activități. Dacă prin reușită înțelegem persoane care își schimbă locul de muncă și sunt angajate ca IT-iști cred că omitem o mare parte dintre cei care au absolvit cursurile și care practică meseria de IT-ist în diverse firme și instituții publice. De multe ori aceștia nu doresc să-și schimbe locul de muncă, dar se implică în informatizarea instituțiilor în care lucrează sau în extinderea unor componente ale sistemelor informatice.

Cât despre prima categorie menționată, cea a IT-iștilor angajați ca urmare a absolvirii programului, cred că suntem undeva spre 30%. Dar procentul crește susținut deoarece firmele de profil încep să înțeleagă tot mai mult utilitatea angajaților care știu și altceva pe lângă programarea calculatoarelor. Și dacă mă gândesc bine, în Universitatea Tehnică Facultatea de Arhitectură este cea mai grea. Ca să transform în IT-ist un absolvent al acestei facultăți am nevoie de 6 luni. Invers… de 6 ani. Minimum.

Cât despre numărul de cursanți care au parcurs acest program, în evidențe apar peste 5000. Par mulți, dar dar dacă gradul de cuprindere în programe de educație continuă ar fi cel normal, european, probabil că trebuiau să fie mult mai mulți.

 • De ce ar trebui ca cei interesaţi de reconversie să aleagă programul Informatică Aplicată și Programare şi nu o şcoală/curs privat(ă)?

Argumentele care ar trebui să-i convingă pe cât mai mulți să parcurgă acest program sunt multe. Și multe dintre ele diferențiază în același timp IAP de programele organizate de firmele private. Și am să menționez doar câteva:

programul activităților este adaptat astfel încât acestea să poată fi parcurse de cursanții angajați. Activitățile practice se derulează de exemplu vineri seara și sâmbătă iar cursurile în timpul săptămânii, după ora 17.

toate materialele de formare sunt distribuite online, prin intermediul unei platforme informatice specializate, în diverse formate, inclusiv video, deci pot fi parcurse fără probleme. Secvențele video permit ca, în timpul realizării activităților practice, fiecare cursant să fie acompaniat practic de asistentul care le-a conceput.

încadrarea cursanților în efortul lor de a învăța cele predate, grija pentru o derulare corectă a activităților, adaptarea celor predate atât la cerințele pieței muncii cât și la interesele pe termen lung a cursanților cred că ne situează la un nivel egal sau chiar mai bun în raport cu firmele private.

♦ ritmul în care sunt derulate activitățile este mai puțin intens în raport cu alte programe de formare, dar nu putem să nu ținem cont de faptul că majoritatea cursanților noștri sunt angajați, deci timpul pe care îl pot aloca studiului este limitat;

♦ fiind un program de factură universitară, în Informatică Aplicată și Programare punem mult accent pe înțelegerea informaticii și pe cunoștințele de bază. Dar încurajăm firmele partenere ale proiectului să prezinte și să utilizeze în activitățile lor tehnologiile cele mai actuale. În acest mod cursanții „invață să învețe” și devin mai încrezători în capacitatea lor de adaptare.

taxa percepută este redusă. Ea acoperă într-o oarecare măsură costurile specifice, dar și universitatea are o contribuție. De altfel încă de la lansare, Informatică Aplicată și Programare a fost în primul rând o reacție firească a universității, ca instituție publică, la o cerință venită din partea societății. Deci dacă ne-am gândit să fie accesibil ca mod de funcționare și cunoștințe predate, am extins accesibilitatea și la taxele de școlarizare.

internship

 • Firmele de IT din Cluj oferă ajutor şi instruire celor ieşiţi de pe băncile şcolii?

Tehnologiile din IT evoluează foarte rapid. Practic în acest domeniu formarea este continuă, deci absolvenții unui program de pregătire trebuie să continue să învețe. În Informatică Aplicată și Programare de exemplu cursurile se rescriu aproape continuu iar absolvenților li se permite accesul pe platforma de distribuție a acestora ani buni după absolvire.

Dar și firmele de IT au preocupări în formarea cursanților și a absolvenților noștri. Însă obiectivele noastre diferă. Noi vrem să menținem cunștințele de bază ale absolvenților la un nivel cât mai bun pentru a rămîne adaptabili și competitivi. Trăsături esențiale dacă trebuie să-și schimbe locul de muncă de exemplu.

Orientarea firmelor este diferită, acolo pregătirea asigurată este legată de adaptarea angajaților la noile produse și tehnologii apărute, mai ales dacă urmează realizarea unor proiecte bazate pe acestea. Pentru a fi operațional 100%, un absolvent trebuie să parcurgă ambele tipuri de pregătire.

 • Ce diplomă obţin, la sfârşitul cursurilor, absolvenţii?

Cursurile se încheie cu acordarea unui certificat de atestare a competențelor profesionale emis de Ministerul Educației.

 • Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru cei care îşi doresc o reconversie în IT?

Să se înscrie la Informatică Aplicată și Programare, desigur. Pentru o reconversie reușită ar trebui în primul rând trebuie să înțeleagă bazele teoretice ale noii profesii dar și să aibă acces la practica acesteia. Pe timpul pregătirii inițiale ar trebui să caute mici proiecte, să le realizeze și să le facă publice folosind platformele existente. La ușa angajatorilor bat mulți absolvenți ai unor forme de pregătire dar puțini dintre aceștia pot dovedi prin proiecte realizate faptul că sunt operaționali.

Apoi, după absolvire, ar trebui să acceseze programe de nivel avansat și să încerce să obțină acreditări acordate de organisme independente. Împreună cu proiectele realizate, acestea dau CV-ului greutatea necesară obținerii rapide a unui loc de muncă adevărat, bine plătit.

 • Îi este greu unei persoane care a activat într-un alt domeniu să se integreze într-o firmă de IT?

Schimbarea locului de muncă este întotdeauna o provocare. Din păcate sistemul de educație formală așa cum se derulează ea în România nu ia în considerare pregătirea absolvenților și din punct de vedere al practicii unei profesii. Din acest motiv în Informatică Aplicată și Programare organizăm activități practice în care delegăm toate atribuțiile legate de organizarea și derularea acestora unor specialiști din firme de profil. Acestora le cerem de altfel în mod expres să facă abstracție de mediul universitar și să implementeze în cadrul proiectelor pe care le conduc sistemele de organizarea și urmărire a derulării acestora așa cum procedează și în firmele din care provin.

 • În afară de Cluj-Napoca, în ce oraşe mai derulaţi acest program?

Informatică Aplicată și Programare a operat întotdeauna în mai multe centre, în prezent fiind prezent în Baia Mare, Târgu Mureș și Satu Mare. De altfel activitățile Universității Tehnice se extind în mod normal în mai multe județe din regiune iar programele de formare continuă sunt componente ale ofertei de formare. Prin suplețea modului de organizare și derulare am putea chiar să le considerăm principala resursă din regiune când ne gândim la educația informală sau la pregătirea continuă.

Până în anul 2010 am avut însă grupe în 16 orașe din Transilvania: Alba Iulia, Baia Mare, Oradea, Zalău, Simleu Silvaniei, Tarnaveni, Deva, Sighisoara, Tirgu Mures, Bistrița, Beclean, Năsăud, Turda, Ocna Mureș, Satu Mare și bineințeles Cluj-Napoca.

Topul celor mai utile site-uri de job-uri

 • Cum consideraţi dumneavoastră că va evolua piaţa de IT din Cluj în următoarea perioadă?

Progresele în IT au fost mereu impulsionate de creșterea puterii de calcul a procesoarelor utilizate. În ultimi doi ani puterea de calcul a acestora a crescut foarte rapid, aproape exponențial, trecându-se de la microprocesoare având două sau maximul 4 nuclee la 6 sau 8 nuclee pentru modelele de bază și mergând până la 32 de nuclee pentru modelele de top. Știind că un astfel de nucleu operează ca o unitate de calcul relativ independentă, ne confruntăm practic cu o creștere de minimum 4 ori a puterii de calcul, dar 4 va fi curând 32.

Așa că aplicațiile din domeniul realității virtuale, a inteligenței artificiale, a simulării proceselor complexe sau a dezvoltării de sisteme înglobate (case inteligente, autoturisme fără șofer, roboți inteligenți sau drone de diferite dimensiuni și complexități) reprezintă cu siguranță resurse de dezvoltare în viitor a informaticii.

Dar există și alte tendințe, și aici mă gândesc la creșterea accesibilității calculatoarelor de mare capacitate și a serviciilor informatice pe care acestea le oferă, efect direct al creșterii vitezei rețelei Internet.


Mai multe informaţii despre acest program de reconversie în IT, precum şi detalii despre înscriere găsiţi aici.Lasă un răspuns

Site creat de