Din Zona

CNAIR a scos din nou la licitație studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Cluj – Dej

Drumul Expres Cluj – Dej

CNAIR a scos din nou la licitație studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Cluj – Dej

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat din nou licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar construirii Drumului Expres Cluj – Dej, potrivit unui anunț publicat miercuri în SEAP, scrie economica.net.

În cadrul contractului se vor presta următoarele servicii și se vor elabora următoarele documente:

• Elaborarea Studiului de fezabilitate, cu respectarea legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc);

• Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractelor de proiectare si executie lucrari. In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. modificari ale partilor contractante, in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);

2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;

3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);

4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);

5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;

6. prelungirea duratei contractului

7. înlocuirea/introducerea subcontractanților;

8. aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră, de elaborarea PUZ;

9. cerințe privind cercetare și lucrări arheologice. Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 2 aprilie 2024.

Finanțarea pentru contract va fi asigurată prin Programul Transport.

CNAIR a mai lansat la licitație studiul de fezabilitate pentru acest proiect în 2021, când a primit patru oferte. Procedura a fost anulată însă în 2023, pe motiv de abateri grave.

sursa: economica.net

Image by aleksandarlittlewolf on FreepikLasă un răspuns

Site creat de