Din Oras

Angajări masive în Cluj: Peste 400 de locuri de muncă pentru soldați

Angajări masive în Cluj: Peste 400 de locuri de muncă pentru soldați

Divizia 4 Infanterie ,,Gemina” continuă activitatea de recrutare a candidaţilor, pentru categoria de personal ”soldat/gradat profesionist”.

Înscrierea candidaților se face la sediul unităților militare din cadrul diviziei pentru locurile scoase la concurs de către acestea și de către Centrele Militare pentru locurile scoase la concurs în alte județe.

Pentru posturile de soldat/gradat profesionist, seria II, sunt disponibile 𝟐𝟓𝟑𝟏 de locuri, dintre care 403 în Divizia 4 Infanterie ,,Gemina”.

Criteriile de recrutare a candidaților sunt următoarele:

– vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;

– absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C, eliberat de către autorităţile române – doar pentru arma Auto şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma Geniu.

Activitățile de recrutare și selecție se vor desfășura după următorul algoritm:

înscrierea candidaților: 11.09 – 29.09.2023 la sediul unităților militare din divizie, respectiv 11.09 – 22.09.2023 la Centrele Militare.

selecția aptitudinală generală a candidaților: 15.09 – 29.09.2023;

perioada de efectuare a examinării medicale: 15.09 – 29.09.2023;

perioada de efectuare a examinării/evaluării aptitudinale medicale și/sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale: 15.09 – 29.09.2023;

termenul final de întocmire a dosarului de candidat: 02.10.2023.

Lista funcţiilor pentru care se organizează concurs, precum și graficul de desfășurare a activităților de recrutare, selecție și repartizare a candidaților, pot fi consultate atât la sediile unităților militare care au scos locuri la concurs și la sediile Centrelor Militare cât și pe pagina de internet www.clujarm.ro

În momentul înscrierii, candidații vor putea consulta lista cu locurile scoase la concurs și vor primi informații suplimentare legate de pașii pe care îi au de urmat în procesul de recrutare și selecție.

Candidații înscriși vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală generală în perioada mai sus menționată și vor fi anunțați telefonic de către personalul recrutor înainte de susținerea acestora.

Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea:

  • probei psihologice (teste de aptitudini, chestionare de personalitate);
  • probei sportive (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență pe distanța de 2000 de metri);
  • interviului de evaluare finală (pentru orientarea vocaţională a candidaţilor).

Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua examinarea medicală la spitalul la care este arondată unitatea militară, în perioada menționată.

Acolo unde este cazul, candidații pentru anumite arme/servicii şi specialităţi militare vor efectua examinarea/evaluarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale (numai după ce au fost declaraţi „Admis” la toate probele enumerate mai sus) în perioada menționată.

Ultima etapă a procesului de recrutare constă în completarea – finalizarea dosarului de candidat și semnarea cererii de înscriere.

Pentru mai multe informații, consiliere de specialitate şi înscriere, adresați-vă la sediul unităților militare la care doriți să depuneți cerere de înscriere, sau la Centrele Militare aferente.

Romania Military Rank 2023:Lasă un răspuns

Site creat de