Social & Cultura

Contractarea serviciilor sociale – o solutie pentru pentru a raspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor vulnerabile

Fundația World Vision România în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a organizat miercuri 14 octombrie 2015, o Masă Rotundă cu tema «Contractarea serviciilor sociale: o soluție pentru pentru a răspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor vulnerabile din județul nostru!». Evenimentul a avut loc la Hotel Agape si a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din judeţul CLUJ: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Directia de asistenta sociala si Medicala Cluj şi  reprezentanti ai ONG-uri din judeţ, printre care Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, FRCCF, Clujul are suflet, asistenti sociali etc.

Contractarea serviciilor sociale, definită în Legea 292/2011 (art.6 lit.f) reprezintă procedura de achiziționare/concesionare a serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condițiile legii, de către autoritățile administrației publice locale.

Deși la nivel de discurs public contractarea serviciilor sociale se dorește a fi principalul mecanism de finanțare a serviciilor sociale, în practică este, conform Raportului de analiză privind contractarea serviciilor sociale în context național și european, realizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) – septembrie 2015, mecanismul cel mai puțin utilizat de către autoritățile publice locale. România este țara din UE cu cele mai puţine posibilităţi de finanţare a serviciilor sociale şi cu unul dintre bugetele cele mai mici alocate acestor servicii din PIB.

Datele EUROSTAT (EU-SILC) oferă un tablou îngrijorător al categoriilor de populație în situație de vulnerabilitate sau excluziune, din România, la nivelul anului 2013:

  • 4% din  populația României se afla  în situație de risc de sărăcie sau excluziune socială (al doilea cel mai mare procent din UE 28);48.5% rată de sărăcie a copiilor;
  • 9% din populație era afectată de deprivare materială severă;
  • 0,6% din PIB erau alocați serviciilor sociale în România în 2011, comparativ cu o medie europeană de 2,7% PIB în același an.

În acest sens, Fundaţia World Vision România  a organizat o Masă Rotundă ce si-a propus să contribuie la o mai bună cunoaștere a mecanismului contractării serviciilor sociale în România,  identificarea problemelor cu care se confruntă atât autoritățile locale, cât și ONG-urile în ceea ce privește contractarea serviciilor sociale, precum și sa identifice soluții necesare extinderii utilizării acestui mecanism/proceduri de finanțare a serviciilor sociale în județ.

Evenimentul reprezintă o activitate a proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL). Proiectul vizează consolidarea capacității organizaționale a FONPC şi a membrilor săi, de a oferi copiilor servicii sociale de calitate şi performante, de a răspunde profesionist şi cu promptitudine nevoilor comunității şi de a monitoriza şi evalua în timp real politicile publice.Lasă un răspuns

Site creat de